ï»?!DOCTYPE html> 能者多劳介ç»?了解能者多劳的详细内容-书法大师知识åº?/title> <meta name="keywords" content="能者多劳介ç»?了解能者多劳的详细内容,能者多åŠ?/> <meta name="description" content="能者多劳,基本信息【读音】:能者多劳(néngzhěduōláo)【释义】:能力强的人,做的事要比能力弱的人多。【出处】:《庄子·列御寇》:“巧者劳而知(智)者忧,无能者无所求,饱食而敖游。”【用法】:作谓语、宾语;用于赞誉人【近义词】:力所能及【歇后语】:诸葛亮当伙夫;嘴吹唢呐脚打鼓示例官厅子上,有些同寅见了面,都恭维他“~”。(清·李宝嘉《官场现形记》第五十七回)参考资料[1]能者多劳的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词_反义词_汉辞网・汉辞网[引用日期ï¼?020-09-03]"/> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform " /><meta name="referrer" content="never"> <link rel="alternate" type="application/vnd.wap.xhtml+xml" media="handheld" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/1ak717178255.html" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end2.css"> </head><script type="text/javascript" src="/d.js"></script> <body> <style type="text/css"> dl,dt,dd,ul,li{ margin:0; padding:0;} .clearfix{*zoom:1}.clearfix:after{content:"\20";clear:both;height:0;display:block;overflow:hidden;} .navibar .nb-arrow, .nb-login .nb-msgtip, .nb-menulist .nb-ml-arrow, .nb-menulist .nb-ml-ic, .navibar .nb-tit-icon, .nb-tit-message .nb-txt{background: url(/navbar.png) no-repeat;} .navibar{ margin:0 auto; text-align: left; position:relative; z-index:200; height: 28px; line-height: 28px; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#f8f8f8;color: #666;font-family:"微软雅黑";*font-family:"宋体";} .navibar-wap{ width:1000px; margin:0 auto;} .navibar-la{ float:left; display: inline;} .navibar-lb{ float:right; display: inline;} .navibar a{color: #666} .navibar a:hover{color: #f44} .navibar-sites{ padding-left: 8px;} .navibar-sites dt, .navibar-sites dd, .navibar-sites dd a{ display: inline; float:left; } .navibar-sites dd a{ width: 60px; height: 22px; line-height: 22px; border-left: 1px solid #ececec; margin-left: -1px; text-align: center; margin-top: 3px; } .navibar-sites .nb-first{border-left: none;} .navibar-sites .nb-cur{position: relative; height: 29px;background: #fff;margin:0 0 -1px 0;line-height: 28px;border: 1px solid #ececec; border-width:0 1px;} .navibar .nb-info, .navibar .nb-tit{ display:inline; float:left;} .navibar .nb-tit{ position: relative; line-height:14px;} .navibar .nb-menu, .navibar .nb-txt, .navibar .nb-arrow{ display: inline-block; vertical-align: middle;} .navibar .nb-menu{ position: relative; cursor: pointer;} .navibar .nb-menu:hover{ text-decoration:none;} .nb-login .nb-head{ position: relative; top:4px; height: 20px; width:20px; overflow: hidden; border-radius: 20px; font-size:0; margin-right: 5px;} .nb-login .nb-head img{ vertical-align: top;} html:root .nb-login .nb-head{ display: inline-block;top:1px; margin-right: 0; vertical-align: middle;} .nb-login .nb-msgtip{ display:none; position: absolute; width:6px; height:6px; overflow: hidden; color:#f00; left:18px; bottom: 2px; background-position: -5px -109px;} .nb-info-msg .nb-msgtip{ display:block; } .navibar .nb-txt{ padding:7px 0; height:14px; _overflow:hidden; vertical-align: middle;} .navibar .nb-arrow{ width: 5px;height: 3px; overflow: hidden; vertical-align: middle; background-position:-16px -20px; margin-left: 3px;} html:root .navibar .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(0deg); -ms-transform:rotate(0deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(0deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(0deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(0deg); /* Opera */} .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -8px;} html:root .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(180deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(180deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(180deg); /* Opera */} .navibar .nb-menu{ position: relative; padding:0 8px;} .navibar .nb-menulist{ display: none; position: absolute; width: 124px; padding-top:8px; top:27px; left:50%; margin-left:-63px;z-index:10; background:url(about:blank); text-align:center;} .navibar .nb-tit-hover .nb-menulist{ display: block;} .navibar-la .nb-menulist{width: 88px;margin-left: -40px;} .navibar .nb-menulist-inner{ display:block; position:relative; border:1px solid #ececec;border-radius: 2px; background: #fff;padding: 2px 0; zoom:1;} .nb-menulist .nb-ml-arrow{ display: block;width: 12px; height: 7px;overflow: hidden;background-position:-9px -32px;position: absolute;top: -7px;left: 50%; margin-left:-6px;z-index: 10;} .nb-menuList-con .nb-ml-item{display:block; position:relative; height: 30px;line-height: 30px; padding:0 15px; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;} .nb-ml-bbs{ color:#aaa;} .nb-ml-bbs dt{font-weight:bold; height: 30px;line-height: 30px; margin-bottom:-5px; padding:0 15px;} .nb-ml-bbs .nb-mlbs-sp{ border-top:1px dashed #ececec;} .nb-ml-bbs .nb-bbs-favb{ display:none;} .nb-menuList-con .nb-ml-ic{display: inline; float: left; width:21px; margin-right:6px;} .nb-ml-pc{ border-bottom: 1px dashed #ececec;} .nb-ml-pc .nb-ml-ic{height: 19px;background-position: -5px -122px;margin-top: 7px;} .nb-ml-qq .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -5px -154px;margin-top: 9px;} .nb-ml-weibo .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: 0 -183px;margin-top: 8px;} .nb-ml-personal .nb-ml-ic{height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-taobao .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: -3px -213px;margin-top: 9px;} .nb-ml-logout .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -7px -84px;margin-top: 7px;} .navibar .nb-message-num{ position:absolute; background: #f44; color: #fff;border-radius: 2px;padding: 0 2px;line-height: 14px;height: 14px;} .navibar .nb-message-none{ display:none;} .nb-message-has .nb-message-num{ display: block;} .nb-menuList-con .nb-message-num{top:8px; right:15px;} .nb-ml-uc .nb-ml-ic{ height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-msg .nb-ml-ic{ height: 12px;background-position: -5px -44px;margin-top: 9px;} .nb-tit-wap .nb-menu{ padding-left:24px;} .nb-tit-wap .nb-tit-icon{ position:absolute; top:7px; left:8px; width:9px; height:14px; overflow:hidden; background-position:0 -233px;} .nb-tit-wap .nb-menulist{ width:96px; margin-left:-48px;} .nb-tit-message .nb-menu{ padding-right:3px;} .nb-tit-message .nb-txt{height: 12px; width:16px;overflow:hidden; line-height:999em; background-position: -5px -44px; padding:0; margin:8px 0;} .nb-tit-message .nb-menu .nb-message-num{ position:relative; display:inline-block; top:-3px; left:-5px; padding:0 4px;} .nb-tit-message .nb-menulist{ width:132px;} </style> <div class="navibar clearfix" id="navibar"> <div class="navibar-wap clearfix"> <div class="navibar-la nb-tit Jnb-tit"> <a target="_blank" href="/shufa/" class="nb-menu"> <span class="nb-txt">进入在线书法字首é¡?/span> <i class="nb-arrow"></i> </a> </div> <div class="navibar-lb navL"> <ul class="nb-info meg"> <li class="nb-tit" id="ajaxLogon"> <div id="Jlogin-tit" class="nb-tit Jnb-tit"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">登录</span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-loginway"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-pc" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>通行证登å½?/a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-qq" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>QQ登录</a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-weibo" rel="nofollow"><i class="nb-ml-ic"></i>微博登录</a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> <div class="nb-tit"> <a href="/reg.asp" class="nb-menu" target="_blank" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">注册</span> </a> </div> </li> <li class="nb-tit Jnb-tit" id="Jnb-tit-bbs"> <a target="_blank" href="/bbs/" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">进入论坛</span> <i class="nb-arrow"></i></a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner nb-ml-bbs"> <div class="nb-menuList-con"> <dl> <dt>最近访é—?/dt> <dd id="Jnb-bbs-visit"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> <dd id="Jnb-bbs-goindex"><a href="/bbs/" target="_blank" class="nb-ml-item nb-mlbs-sp" rel="nofollow">去论坛首é¡?></a></dd> </dl> <dl id="Jnb-bbs-favb" class="nb-bbs-favb"> <dt class="nb-mlbs-sp">收藏的论å?/dt> <dd id="Jnb-bbs-favl"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> </dl> </div><em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </li> </ul> </div> <a href="/shufa/" target="_blank" style="float: right;margin-right: 10px;color: #ff3d3d;">想不想自己写书法字?这里è¿?/a> </div> </div> <script type="text/template" id="JloginOnHtml"> <div id="Jnb-tit-user" class="nb-tit nb-login Jnb-tit"> <a href="#" target="_blank" class="nb-menu" id="Jnb-nick"> <i class="nb-head"><img id="JuserHeadPic" width="20" height="20" alt="" src="" /></i> <em id="Jnb_msgtip" class="nb-msgtip" title="您有新消息!"></em> <span class="nb-txt" id="JuserName"></span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-user"> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-uc"> <i class="nb-ml-ic"></i> 个人中心 </a> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-msg "> <i class="nb-ml-ic"></i> 消息 <span class="nb-message-none" id="Jnb-msgNum">0</span> </a> <a href="javascript:;" target="_self" onclick="ajaxLogin.exitLogin();return false" class="nb-ml-item nb-ml-logout "> <i class="nb-ml-ic"></i> 退å‡? </a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> </script> <div class="layout clearfix"> <div class="nhead clearfix"> <i class="logo"> <a href="/" target="_blank" class="logoB" title="书法大师知识库频é?></a> </i> <div class="tmenu" style="width:800px;"> <ul> <li style="width:60px;" class="on"><a href="/" target="_blank" class="m1">推荐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/">娱乐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwjj4tjjft4-1/">美食</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjj2ytt4rfy2t8-1/">体育</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wjtf8r4fyrf-1/">数码</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft84jjrrrtft28fwx-1/">宠物</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrf8r4y2r28w-1/">家居</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt248w2xfxj-1/">健康</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/">游戏</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt8t2wr2wfx-1/">动漫</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8w8yjf4jt2r2-1/">汽车</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwtw4222r8f-1/">科技</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrrfy4y4j42y-1/">育儿</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 页面主体 begin --> <div class="layout clearfix"> <div class="container"> <!-- main begin --> <div class="main"> <!-- 面包å±?begin --> <div class="crumb"> <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">首页</a> > <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">知识åº?/a> > <span class="active">正文</span> </div> <!-- 面包å±?end --> <div class="section"> <!-- 文章 begin --> <div class="article"> <h1>能者多劳介ç»?了解能者多劳的详细内容<script type="text/javascript">s("content_title");</script></h1> <div class="article-info"> <span class="article-info-source">来源:本网整ç?/span> <span class="article-info-editor">责任编辑:张çŽ?/span> </div> <div class="vLine"></div> <div class="article-content"><p><script type="text/javascript">s("content_top");</script><p><p class="shufads1">展开全部我能ï¼?113寓意着我行,我可以,我能干,是ç§?261极向上的,给人以希望。「我èƒ?102APP」就æ˜?653通过任务协作,实现内外部资源快速匹配,找到想要找的人,想要做的事,有机结合,使用数据化的手段做好有效评估,让每个人做感兴趣的事,做成想做的事,实现数字人生。广告语:我能,和你一起成功!*展开全部 2113[关键字]:王石,全球é€?中国移动通信,我能,地产å·?261头 “每4102个人都是一座山。世上最难攀è¶?653的山,其实是自己。往上走,即便一小步,也有新高度。” 王石———这个特立独行的传奇人物近期出现在了中国移动全球通的电视广告中。从切合“商务+运动”这一营销诉求点的角度来说,选择王石的商业精英形象,并非该广告的最大亮点,更能契合该广告诉求对象心理期待的,是王石身上乐观、自信、积极、坚定的“我能”精神和这种精神折射出的人格魅力。 日前,由地产巨头王石作为主角的全球通广告,在各大电视台频繁播出,而最能触动你我的莫过于“做最好的自己,我能”这句广告语。这则印有鲜明“我能”标签的广告,高度契合了全球通所传递的品牌精髓,挥洒了一种坚如磐石、自强自信的品质———人生路上,每向上一小步,都会有新的高度。 人生如登山 ———每个人都是一座山。 王石,不仅是房地产的符号,更是勇敢的标识。知天命的王石已成功攀ä¸?1座雪山,并在52岁时顺利完成攀登七大洲最高峰的计划,成为继李致新、王勇峰、钟健民之后第四个完成此壮举的中国人。那么,是什么支撑他完成在地产外的另一种壮举?正如广告所言:“做最好的自己,我能!” 王石身体力行了“我能”精神,在世界最高峰珠穆朗玛峰、南极最高峰文森峰和南美最高峰阿空加瓜峰的顶端,实现了登顶的理想。并用实际行动告诉我们:攀越人生这座山时,倘若没有“我能”精神,就会被困在半山腰驻足不前,最终淹没在不断涌上的滚滚人流中。 人生如登山,无论在山脚还是在山腰,都有上到山顶的可能,而信念是支持我们登顶的不可或缺的重要精神力量。富有进取、自信、乐观、超越自我、不懈追求的“我能”精神,就是我们攀登人生这座大山的导航灯。 做最好的自己 ———做最好的自己,我能! “我能”———简洁有力的两个字,不仅是一种积极心态的写照,更是一种豪迈气概的流露。倘若我们做每一件事情时,都能对自己说:做最好的自己,我能!那么,相信人生的这座大山一定不会永远横亘在我们心里,而是被我们踏在脚下,承载我们前进。 王石作为“我能”精神的典范,可以毫无愧色地对自己、对世界说:“做最好的自己,我能!”生活中,我们同样需要这种勇敢的“我能”精神,来创造更多人生奇迹。 “我能”精神,是沟通我们的行为与螺旋向上式良性结果的桥梁:行为———肯定(“我能”)———成功———肯定(“我能”)———行为,这样的过程构成了一个良性循环。受传统观念的影响,多数人不敢勇敢张扬地以“我能”与心灵对话。而全球通高举“我能”旗帜响应心灵的召唤,激励时代精英树立“做最好的自己”的自信心和敢于说“我能”的果敢品质,向世人大声宣告:“我能”时代已经到来! 向上一小步也有新高度 ———人生没有爬不过的山,重要的是行动,认准目标之后,便脚踏实地向前,每一步,都是人生的新高度。 不积跬步,无以致千里。每走一小步,都能有新的收获,人生也便有了另一种精彩。不过努力奋斗的过程总会充满矛盾和艰辛。王石在攀登每一座高山时,其实也是在矛盾中不断超越自己:“每次一进山我就后悔了……问自己怎么又来了?可爬着爬着,还没登顶,我又开始想下一次该登哪座山了……”言语之间,“我能”的品质之光闪耀。 王石在事业上的成功也与登山有着密切联系,他坦白地告诉人们,是登山过程中伴随他的“我能”精神使他在谈判时能够从意志上战胜对方。相比之下,很多时候,我们总是在自己的面前画上一道线,提醒自己:这是我的极限。这显然缚住了我们再向前一步的信心。其实,只要我们鼓足勇气,即使再迈出一小步,也会是一种进步。当量变转化为质变,我们便会惊喜地发现,自己已经步入了成功的林荫大道。因此,任何时候,我们都务必深信:“我能”!这种执着与坚持的精神是成功的必备法宝。 众所周知,全球通在移动通信业务上一直走在行业的前沿,而服务理念由“物本”向“人本”的转变虽是全球通品牌打造道路上的一小步,却也使全球通进入了一个新的阶段,它通过“我能”这个以第一人称表达的概念与客户建立起更为紧密的关系,王石的代言更使客户对“我能”精神的解读形成强烈的共鸣。 我们坚信,“我能”精神将带领越来越多的人走向成功!本回答被提问者采çº?展开全部节约用水,造福人类,利在当代,功在千秋ã€?展开全部中国移动通信全球通服åŠ?展开全部中国移动通信www.shufadashi.com*�É?ï¿?/p><p class="shufads0"><h2>基本信息</h2><p class="shufads103" >【读音】:能者多劳(néng zhě duō láoï¼?/p><p class="shufads3">答:“能”的拼音有两个,分别是:[ néng ] [ nài ] 部首ï¼?#11933; 笔画ï¼?0 五行:火 五笔:CEXX 基本解释 能[néng] 1. 才干,本äº?:~力。~耐。才~ã€?2. 有才干的 :~人。~手。贤~。~工巧匠。~者为师ã€?3. 胜任,善äº?:~够。~柔~刚。力</p><p class="shufads104" >【释义】:能力强的人,做的事要比能力弱的人多ã€?/p><p class="shufads4">答:1、行为いいよ,罗马拼音为iiyo,汉语音译为壹壹哟ã€?2、不行为だめ,罗马拼音为dame,汉语音译为打没ã€?3、可以为できる,罗马拼音为dekiru,汉语音译为得ki鲁ã€?4、不可以为いけません,罗马拼音为ikemasen,汉语音译为壹可马神ï¼?5、能为でã?/p><p class="shufads105" >【出处】:《庄子·列御寇》:“巧者劳而知(智)者忧,无能者无所求,饱食而敖游。â€?/p><p class="shufads5">答:什么样的女人能够让男人持续上瘾呢? 在看到这个问题的时候,我想可能大多数人的脑海里第一时间浮现出来的就是拥有倾国倾城之貌的女人ã€?毕竟对于善于用眼睛谈恋爱的男人来说,一件美好的事物总是会轻而易举地调动自己的思绪,从而开始心甘情æ„?/p><p class="shufads106" >【用法】:作谓语、宾语;用于赞誉äº?/p><p class="shufads6">答:良才善用,能者居之。出自——《道德经ã€?这句话的意思是有才能的人要善于用好的方法安排他到合适的位置,有能力的人才能占有这个位置ã€?《道德经》是春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,æ˜?/p><p class="shufads107" >【近义词】:力所能及</p><p class="shufads7">答:“能指”和“所指”都是索绪尔语言学的术语。索绪尔认为,任何语言符号是由“能指”和“所指”构成的,“能指”指语言的声音形象,“所指”指语言所反映的事物的概念。比如英语的“tree”这个单词,它的发音就是它的“能指”,而“树”的概念就是“所指”ã€?“能指”和</p><p class="shufads0" >【歇后语】:诸葛亮当伙夫;嘴吹唢呐脚打鼓<h2>示例</h2><p class="shufads0" >官厅子上,有些同寅见了面,都恭维他“~”。(清·李宝嘉《官场现形记》第五十七回ï¼?h3 class="h3title">参考资æ–?/strong><ul class="reference hasMore"><li>[1] </strong><label><tt-link target_url="http://www.hydcd.com/cy/htm3/nz3945.htm" class="refer-item outlink" no_ua="1" send_etlog="baike_page_click" triggerparam="{"click_pos":15,"link_url":"http://www.hydcd.com/cy/htm3/nz3945.htm"}" site="汉辞ç½? publish_date="" ref_date="2020-09-03" type="1" title="能者多劳的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词_反义词_汉辞ç½?>能者多劳的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词_反义词_汉辞ç½?/strong>・汉辞网</strong></strong>[引用日期ï¼?020-09-03]</strong></tt-link></label></li></ul></p><p class="shufads11">展开全部北京è¯?"底射"可能是语æ°?113助词,多è¡?261示失æœ?è·?“我去â€?是差不多4102的意思。北京话从总的来说比其ä»?653方言更接近普通话,但是北京话不等于普通话,北京话是北京土话,和其他方言一样是一种方言。一般的方言都在当地流行,北京话不一样,它通行中国,哪个地方的人都能听得懂,而且还都学着说。把北京人说的北京话去掉京味儿,就成为了普通话。比方说,把“今儿个天儿不赖”改说成“今天天气不错”就成了普通话,可就是京味儿就没了。扩展资料北京话的来源:北京土语的来源很广,因为北京建都数百年,各地人人来人往,因此留下了各地的话,蒙古、满洲、古汉语等等,再加上文化作品如元曲传奇、《红楼梦》、《儿女英雄传》中所用的土语,一直都留在北京人的口中,所以北京人的语言非常丰富。在徐世荣编著的《北京土语词典》中,编者又在书前有一篇长文代序《北京土语探索》中将很多北京的土语进行分类、解析、归纳等,并举例以说明。该书中有的不光是词汇,还有些是歇后语或谚语ã€?展开全部底射,在八十年代初小孩用的多,有给你一个炮弹的意思,还用在有不可思议,我倒的意思ã€?展开全部这个...真不是北京话 请您相信æˆ?这是我们小时候玩儿游戏机(小霸王)时候的配音 没任何意æ€?就跟你做一打枪的手势再说声 pia 是一个意思本回答被提问者和网友采纳*展开全部语气助词,多表示失望 è·?“我去â€? 是差不多的意思有时候也做感叹词ç”?展开全部你打的不准确,谁还能知道到底是发什么音啊?谁知道你有没有听错或者本人口音重会误读呢?打三遍就能把一个别人没听过的音打到对方明白了?你确定不是在搞笑么?*www.shufadashi.com*ɼ*ï¿?/p><p><script type="text/javascript">s("content_end");</script><p>声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有ã€? </div> </div><div style="display:none"><a href="/b/929/lsnj9297744.html">力所能及</a><a href="/b/929/lsnj9297744.html">力所能及</a><a href="/b/176/gw1762809.html">恭维</a></div> <div class="modA copMedia"> <div class="thA"> <span class="mark">你可能还关注</span> </div> <div class="tbA"><script type="text/javascript">s("content_cnxh");</script> </div> </div> <div class="friends"> <div class="hd"><span class="bTit">热门推荐</span><i class="vLine"></i></div> <div class="links bd" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("content_rmss");</script> </div> </div> <div class="friends"><script type="text/javascript">s("content_allend");</script></div> </div> </div> <!-- aside begin --> <div id="aside" class="aside"><div class="box-1 box-a"> <div class="hd"><span>今日推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wwwyxx2r8x4-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> </div> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("youtop");</script> </div> <div class="switch-b box-2 box-a" id="switch-b-5"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">猜你喜欢</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div style="display: none;"><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/xkjsj/xkjsjwckj.html">北京è¯?"底射" 是什么意æ€?别回答不是北京话'è¿?..</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/wdp/wdpcckk.html">谁知é?我能"的广告词是什ä¹?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/kscpj/kscpjcpkj.html">单片机中出现使能是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/jdcffxawawxwsw/jdcffxawawxwswkpcx.html">“量能”是什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sxwwwpapcswpkfw/sxwwwpapcswpkfwwkkw.html">“能”的拼音是什么?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/saakd/saakdcxas.html">日语 ä¸?“行,不行,可以,不可以,能,不能”怎么...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/dajwsxjfsspacx/dajwsxjfsspacxjapx.html">两性关系中,能让男人持续上瘾的女人会有哪三个特...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sdpppkkcfawcfkx/sdpppkkcfawcfkxckkw.html">“能者居之”的上一句是什么?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fxxc/fxxcasfw.html">什么是能指和所指?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sxpkkpkjsadasd/sxpkkpkjsadasdjacd.html">“方能”和“才能”的区别?分别表示的什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/afcwd/afcwdxpsa/" title="能者多劳是">能者多劳是</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/kxsw/kxswsjpc/" title="能者多劳下一å?>能者多劳下一å?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfjcw/jfjcwkfcs/" title="能者多åŠ?翻译">能者多åŠ?翻译</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/fajsa/fajsapxfj/" title="能者多劳辩è®?>能者多劳辩è®?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/dajp/dajpwwkf/" title="能者多åŠ?英文">能者多åŠ?英文</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/dxcwp/dxcwpasjk/" title="能者多劳打一动物">能者多劳打一动物</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfffk/jfffkswdd/" title="能者多劳x公平">能者多劳x公平</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkfkw/jkfkwwjsf/" title="能者多劳事ä¾?>能者多劳事ä¾?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/axjpk/axjpkpfpa/" title="能者多劳是讽刺å?>能者多劳是讽刺å?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxjs/jkxjskspp/" title="能者多劳颜如晶">能者多劳颜如晶</a></li></div><div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("you2");</script> </div> </div> </div> </div> <div class="box-3 box-a"> <div class="hd"><span>精彩推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> <div class="bd"> <div class="hdpic"> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><img src="/syyc.jpg" width="310" height="100"> </a> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><span class="title-alpha">游戏知识åº?没有不懂的只有不问的</span></a> </div> <ul class="vlist"> <li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjxyjwtrxrjxjwf/yjxyjwtrxrjxjwf2rjj.html" target="_blank">家里电脑打开wifi后玩游戏很卡怎么办?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjtjxw4yrrw4rr/yjjtjxw4yrrw4rrf422.html" target="_blank">高铁乘务员都做什么具体的工作?会很累吗ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjjr2xx48ft82x/yjjjr2xx48ft82x48w4.html" target="_blank">过年了,空姐还在上班,感觉她们好辛苦,你觉得呢?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yyyjfx2jtx4jw2r/yyyjfx2jtx4jw2rtfx4.html" target="_blank">你认为成为一名乘务员最大的挑战是什么?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjy4xrt2y4tx22t/yjy4xrt2y4tx22twr8t.html" target="_blank">锡柴4102增压发动机高温什么毛病,柴油机在上坡时温度过高,下坡后温度下降,不缺水还高温ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjtywjyy4r4rfyr/yjtywjyy4r4rfyr48jf.html" target="_blank">灵芝有什么种类?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj4yj4rt4yf2wfr/yj4yj4rt4yf2wfrfrjr.html" target="_blank">灵芝性味归经及功效?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjrx42wxjtft8y4/yjrx42wxjtft8y4wrw2.html" target="_blank">灵芝含有什么化学成分?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjtrwfjjxwwryxx/yjtrwfjjxwwryxx4wwr.html" target="_blank">家里电脑打开wifi后玩游戏很卡怎么办?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjyyrfy8y8f2fx/yjjyyrfy8y8f2fxftw8.html" target="_blank">只要用无线网看电视,电脑就特别卡ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj8j2wxfx4wwjw4/yj8j2wxfx4wwjw4yyxj.html" target="_blank">用笔记本连WiFi玩游戏延迟高怎么解决ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj8yty2wt48fxjy/yj8yty2wt48fxjyjw4x.html" target="_blank">用无线网络看电视,电脑卡怎么办?</a></li></ul> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("you1");</script> </div> </div> </div> <div id="fixedRight" style="margin-top:15px;"> <!-- R4 begin --> <div class="switch-b box-4 box-a" id="switch-b-6"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">热门资讯</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <div class="list"> <ul><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180624/20180624A0KD8O00.html" target="_blank">杭州5岁童模成带货女王,孩子从小就当网红真的好吗?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171031/20171031A06FMI00.html" target="_blank">王者荣耀猴子的操作是不是很难,很需要手速吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181102/20181102A12DAO00.html" target="_blank">中国的坦克基本每10年一代,为何99式之后就没有新型坦克了?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170819/20170819A051G500.html" target="_blank">有一个酷酷的爷爷奶奶/外公外婆,是怎样一种体验?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180328/20180328A0UG8S00.html" target="_blank">为什么有1000万人在社交媒体上写自己住在安道尔ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171025/20171025A0EUPS00.html" target="_blank">王者荣耀中亚瑟最怕哪个英雄?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170911/20170911A05ADG00.html" target="_blank">迈克尔杰克逊后来的皮肤为什么会变得这么白?是整的吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180904/20180904A13ULY00.html" target="_blank">怎么评价诛仙这款游戏ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170811/20170811A07M2P00.html" target="_blank">《天龙八部》​为什么武林人士死也不供出“带头大哥”​是谁​?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181205/20181205A0F7GO00.html" target="_blank">该怎么辨别翡翠“色根”?</a></li> </ul> </div> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("youend");</script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style type="text/css"> .clearfix:after{content:'';display:block;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden;height:0;line-height:0;} .clearfix{zoom:1;} .g-footer, .g-footer a{ color:#696969;} .g-footer { font-size:12px; line-height:26px; text-align:left; margin:0 auto; background-color:#f2f2f2; border-top:1px solid #e6e6e6;} .g-footer .gft-wrap{ width:1000px; margin:0 auto; padding:20px 0 30px; } .g-footer .gft-links{ text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight, .g-footer .gft-copyRight a{ color:#919191;} .g-footer .gft-copyRight{margin-top:5px; text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight dt, .g-footer .gft-copyRight dd{ display:inline-block; vertical-align:top; text-align:left;} .g-footer .gft-copyRight dt,.g-footer .gft-copyRight dd{ *display:inline;} .g-footer .gft-copyRight dd{ padding-left:30px;} </style> <div id='footer' class="g-footer"> <div class="gft-wrap"> <div class='gft-links'> <a href="#" target="_blank">网站介绍</a> | <a href="#" target="_blank">隐私政策</a> | <a href="#" target="_blank">广告服务</a> | <a href="#" target="_blank">合作媒体</a> | <a href="#" target="_blank">投稿指南</a> | <a href="#" target="_blank">使用条款</a> | <a href="#" target="_blank">联系我们</a> | <a href="#" target="_blank">网站地图</a> <p>未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任ã€?/p> <p>网站备案号: 京ICPå¤?0044368å?2</p> <p>举报邮箱ï¼?13175919@qq.com TEL:18210233381</p><div style="display:none;"><script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_3551860'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D3551860%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?97d040b6b94fd6bd11bf97069872572e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div></div> </div> </body> </html>