ï»?!DOCTYPE html> 北番介绍 了解北番的详细内å®?书法大师知识åº?/title> <meta name="keywords" content="北番介绍 了解北番的详细内å®?北番"/> <meta name="description" content="北番, 【词目】北番 【拼音】běifān 【注音】ㄅㄟˇㄈㄢ 【释义】亦作“北蕃”。指北方契丹族及其所建之辽国。 【示例】《旧五代史·晋书·高祖纪一》:“及重围晋阳,帝遣心腹何福径骑求援北蕃,蕃主自将诸部赴之,不以缯帛,不以珠金,若响应声。” 元无名氏《谢金吾》楔子:“临行时,萧太后恐怕下官恋着南朝富贵,忘了北番之恩,在我这左脚板上,以朱砂刺‘贺驴儿’三个大字,下面又有两行小字道:‘宁反南朝,不背北番。’” 《东周列国志》第一百七回:“荆轲回顾舞阳而笑,上前叩首谢曰:‘一介秦舞阳,乃åŒ?/> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform " /><meta name="referrer" content="never"> <link rel="alternate" type="application/vnd.wap.xhtml+xml" media="handheld" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/5j17178772.html" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end2.css"> </head><script type="text/javascript" src="/d.js"></script> <body> <style type="text/css"> dl,dt,dd,ul,li{ margin:0; padding:0;} .clearfix{*zoom:1}.clearfix:after{content:"\20";clear:both;height:0;display:block;overflow:hidden;} .navibar .nb-arrow, .nb-login .nb-msgtip, .nb-menulist .nb-ml-arrow, .nb-menulist .nb-ml-ic, .navibar .nb-tit-icon, .nb-tit-message .nb-txt{background: url(/navbar.png) no-repeat;} .navibar{ margin:0 auto; text-align: left; position:relative; z-index:200; height: 28px; line-height: 28px; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#f8f8f8;color: #666;font-family:"微软雅黑";*font-family:"宋体";} .navibar-wap{ width:1000px; margin:0 auto;} .navibar-la{ float:left; display: inline;} .navibar-lb{ float:right; display: inline;} .navibar a{color: #666} .navibar a:hover{color: #f44} .navibar-sites{ padding-left: 8px;} .navibar-sites dt, .navibar-sites dd, .navibar-sites dd a{ display: inline; float:left; } .navibar-sites dd a{ width: 60px; height: 22px; line-height: 22px; border-left: 1px solid #ececec; margin-left: -1px; text-align: center; margin-top: 3px; } .navibar-sites .nb-first{border-left: none;} .navibar-sites .nb-cur{position: relative; height: 29px;background: #fff;margin:0 0 -1px 0;line-height: 28px;border: 1px solid #ececec; border-width:0 1px;} .navibar .nb-info, .navibar .nb-tit{ display:inline; float:left;} .navibar .nb-tit{ position: relative; line-height:14px;} .navibar .nb-menu, .navibar .nb-txt, .navibar .nb-arrow{ display: inline-block; vertical-align: middle;} .navibar .nb-menu{ position: relative; cursor: pointer;} .navibar .nb-menu:hover{ text-decoration:none;} .nb-login .nb-head{ position: relative; top:4px; height: 20px; width:20px; overflow: hidden; border-radius: 20px; font-size:0; margin-right: 5px;} .nb-login .nb-head img{ vertical-align: top;} html:root .nb-login .nb-head{ display: inline-block;top:1px; margin-right: 0; vertical-align: middle;} .nb-login .nb-msgtip{ display:none; position: absolute; width:6px; height:6px; overflow: hidden; color:#f00; left:18px; bottom: 2px; background-position: -5px -109px;} .nb-info-msg .nb-msgtip{ display:block; } .navibar .nb-txt{ padding:7px 0; height:14px; _overflow:hidden; vertical-align: middle;} .navibar .nb-arrow{ width: 5px;height: 3px; overflow: hidden; vertical-align: middle; background-position:-16px -20px; margin-left: 3px;} html:root .navibar .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(0deg); -ms-transform:rotate(0deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(0deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(0deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(0deg); /* Opera */} .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -8px;} html:root .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(180deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(180deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(180deg); /* Opera */} .navibar .nb-menu{ position: relative; padding:0 8px;} .navibar .nb-menulist{ display: none; position: absolute; width: 124px; padding-top:8px; top:27px; left:50%; margin-left:-63px;z-index:10; background:url(about:blank); text-align:center;} .navibar .nb-tit-hover .nb-menulist{ display: block;} .navibar-la .nb-menulist{width: 88px;margin-left: -40px;} .navibar .nb-menulist-inner{ display:block; position:relative; border:1px solid #ececec;border-radius: 2px; background: #fff;padding: 2px 0; zoom:1;} .nb-menulist .nb-ml-arrow{ display: block;width: 12px; height: 7px;overflow: hidden;background-position:-9px -32px;position: absolute;top: -7px;left: 50%; margin-left:-6px;z-index: 10;} .nb-menuList-con .nb-ml-item{display:block; position:relative; height: 30px;line-height: 30px; padding:0 15px; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;} .nb-ml-bbs{ color:#aaa;} .nb-ml-bbs dt{font-weight:bold; height: 30px;line-height: 30px; margin-bottom:-5px; padding:0 15px;} .nb-ml-bbs .nb-mlbs-sp{ border-top:1px dashed #ececec;} .nb-ml-bbs .nb-bbs-favb{ display:none;} .nb-menuList-con .nb-ml-ic{display: inline; float: left; width:21px; margin-right:6px;} .nb-ml-pc{ border-bottom: 1px dashed #ececec;} .nb-ml-pc .nb-ml-ic{height: 19px;background-position: -5px -122px;margin-top: 7px;} .nb-ml-qq .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -5px -154px;margin-top: 9px;} .nb-ml-weibo .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: 0 -183px;margin-top: 8px;} .nb-ml-personal .nb-ml-ic{height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-taobao .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: -3px -213px;margin-top: 9px;} .nb-ml-logout .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -7px -84px;margin-top: 7px;} .navibar .nb-message-num{ position:absolute; background: #f44; color: #fff;border-radius: 2px;padding: 0 2px;line-height: 14px;height: 14px;} .navibar .nb-message-none{ display:none;} .nb-message-has .nb-message-num{ display: block;} .nb-menuList-con .nb-message-num{top:8px; right:15px;} .nb-ml-uc .nb-ml-ic{ height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-msg .nb-ml-ic{ height: 12px;background-position: -5px -44px;margin-top: 9px;} .nb-tit-wap .nb-menu{ padding-left:24px;} .nb-tit-wap .nb-tit-icon{ position:absolute; top:7px; left:8px; width:9px; height:14px; overflow:hidden; background-position:0 -233px;} .nb-tit-wap .nb-menulist{ width:96px; margin-left:-48px;} .nb-tit-message .nb-menu{ padding-right:3px;} .nb-tit-message .nb-txt{height: 12px; width:16px;overflow:hidden; line-height:999em; background-position: -5px -44px; padding:0; margin:8px 0;} .nb-tit-message .nb-menu .nb-message-num{ position:relative; display:inline-block; top:-3px; left:-5px; padding:0 4px;} .nb-tit-message .nb-menulist{ width:132px;} </style> <div class="navibar clearfix" id="navibar"> <div class="navibar-wap clearfix"> <div class="navibar-la nb-tit Jnb-tit"> <a target="_blank" href="/shufa/" class="nb-menu"> <span class="nb-txt">进入在线书法字首é¡?/span> <i class="nb-arrow"></i> </a> </div> <div class="navibar-lb navL"> <ul class="nb-info meg"> <li class="nb-tit" id="ajaxLogon"> <div id="Jlogin-tit" class="nb-tit Jnb-tit"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">登录</span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-loginway"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-pc" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>通行证登å½?/a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-qq" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>QQ登录</a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-weibo" rel="nofollow"><i class="nb-ml-ic"></i>微博登录</a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> <div class="nb-tit"> <a href="/reg.asp" class="nb-menu" target="_blank" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">注册</span> </a> </div> </li> <li class="nb-tit Jnb-tit" id="Jnb-tit-bbs"> <a target="_blank" href="/bbs/" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">进入论坛</span> <i class="nb-arrow"></i></a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner nb-ml-bbs"> <div class="nb-menuList-con"> <dl> <dt>最近访é—?/dt> <dd id="Jnb-bbs-visit"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> <dd id="Jnb-bbs-goindex"><a href="/bbs/" target="_blank" class="nb-ml-item nb-mlbs-sp" rel="nofollow">去论坛首é¡?></a></dd> </dl> <dl id="Jnb-bbs-favb" class="nb-bbs-favb"> <dt class="nb-mlbs-sp">收藏的论å?/dt> <dd id="Jnb-bbs-favl"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> </dl> </div><em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </li> </ul> </div> <a href="/shufa/" target="_blank" style="float: right;margin-right: 10px;color: #ff3d3d;">想不想自己写书法字?这里è¿?/a> </div> </div> <script type="text/template" id="JloginOnHtml"> <div id="Jnb-tit-user" class="nb-tit nb-login Jnb-tit"> <a href="#" target="_blank" class="nb-menu" id="Jnb-nick"> <i class="nb-head"><img id="JuserHeadPic" width="20" height="20" alt="" src="" /></i> <em id="Jnb_msgtip" class="nb-msgtip" title="您有新消息!"></em> <span class="nb-txt" id="JuserName"></span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-user"> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-uc"> <i class="nb-ml-ic"></i> 个人中心 </a> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-msg "> <i class="nb-ml-ic"></i> 消息 <span class="nb-message-none" id="Jnb-msgNum">0</span> </a> <a href="javascript:;" target="_self" onclick="ajaxLogin.exitLogin();return false" class="nb-ml-item nb-ml-logout "> <i class="nb-ml-ic"></i> 退å‡? </a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> </script> <div class="layout clearfix"> <div class="nhead clearfix"> <i class="logo"> <a href="/" target="_blank" class="logoB" title="书法大师知识库频é?></a> </i> <div class="tmenu" style="width:800px;"> <ul> <li style="width:60px;" class="on"><a href="/" target="_blank" class="m1">推荐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/">娱乐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwjj4tjjft4-1/">美食</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjj2ytt4rfy2t8-1/">体育</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wjtf8r4fyrf-1/">数码</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft84jjrrrtft28fwx-1/">宠物</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrf8r4y2r28w-1/">家居</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt248w2xfxj-1/">健康</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/">游戏</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt8t2wr2wfx-1/">动漫</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8w8yjf4jt2r2-1/">汽车</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwtw4222r8f-1/">科技</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrrfy4y4j42y-1/">育儿</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 页面主体 begin --> <div class="layout clearfix"> <div class="container"> <!-- main begin --> <div class="main"> <!-- 面包å±?begin --> <div class="crumb"> <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">首页</a> > <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">知识åº?/a> > <span class="active">正文</span> </div> <!-- 面包å±?end --> <div class="section"> <!-- 文章 begin --> <div class="article"> <h1>北番介绍 了解北番的详细内å®?script type="text/javascript">s("content_title");</script></h1> <div class="article-info"> <span class="article-info-source">来源:本网整ç?/span> <span class="article-info-editor">责任编辑:韶å?/span> </div> <div class="vLine"></div> <div class="article-content"><p><script type="text/javascript">s("content_top");</script><p><p class="shufads1">展开全部老娘亲 押粮草来到北ç•?娘亲是对母亲的尊称,老娘亲就是老母亲。www.shufadashi.com*�É?ï¿?/p><p class="shufads103" > 【词目】北ç•?/p><p class="shufads3">答:距离时代新世界中心最近的公交是“军体院”站,可以乘å?40路抵达ã€?540路:黄石路总站 - 修理三厂 - 新市å¢?- 三元里大道北 - 棠溪 - 三元里大道中 - 棠下 - 沙涌 - 北站 - 三元里古åº?- 广园新村 - 广园购物中心 - 广园中路 - 景泰å?- 白云山管</p><p class="picsfds"><img src="http://img001.hc360.cn/y5/m05/01/f6/wkhquvxzw--eppjnaaaaanih638002.jpg"></p><p class="shufads104" > 【拼音】běi fān</p><p class="shufads4">答:“北瓜”属于半野生植物,由于它的产量ä½?加之没有西瓜的甜美、冬瓜的清香以及南瓜的高产量,因此,人们不太认识å®?瓜有西瓜,有南ç“?还有东瓜(又称冬瓜)</p><p class="picsfds"><img src="http://img009.hc360.cn/y5/m07/3f/be/wkhquvyfdxceez0maaaaaljtkvm569.jpg"></p><p class="shufads105" > 【注音】ㄅㄟË?ㄈㄢ</p><p class="shufads5">答:北方有北瓜的! “北瓜”属于半野生植物,由于它的产量ä½?加之没有西瓜的甜美、冬瓜的清香以及南瓜的高产量,因此,人们不太认识å®?瓜有西瓜,有南ç“?还有东瓜(又称</p><p class="picsfds"><img src="http://img007.hc360.cn/y3/m03/d0/b6/wkhqh1wlbh6eolv4aaaaakr0tle408.jpg"></p><p class="shufads106" > 【释义】亦作“北蕃”。指北方契丹族及其所建之辽国ã€?/p><p class="shufads6">答:你是é—?有冬瓜、南瓜、西ç“?为什么没有北ç“? 其实,既没有听过北瓜的叫法,也没有听过东瓜的叫法埃你说的是冬瓜而不是东瓜ã€?北瓜 中文å?北瓜 </p><p class="picsfds"><img src="http://05.imgmini.eastday.com/mobile/20171204/20171204114718_735a6275633270d0e4f0f918ee77ed65_16.jpeg"></p><p class="shufads107" > 【示例】《旧五代史·晋书·高祖纪一》:“及重围晋阳,帝遣心腹何福径骑求援北蕃,蕃主自将诸部赴之,不以缯帛,不以珠金,若响应声。â€?/p><p class="shufads7">答:“北瓜”属于半野生植物,由于它的产量ä½?加之没有西瓜的甜美、冬瓜的清香以及南瓜的高产量,因此,人们不太认识å®?瓜有西瓜,有南ç“?还有东瓜(又称冬瓜)</p><p class="picsfds"><img src="http://images.adsttc.com.qtlcn.com/media/images/5df8/560f/3312/fd7a/0b00/00e7/newsletter/%e4%b8%87%e7%a7%91%e5%8c%97%e7%bb%bf%e5%bb%8a%e9%b8%9f%e7%9e%b01_%e5%bc%a0%e8%b6%85.jpg?1576556032"></p><p class="shufads0" > å…?无名æ°?《谢金吾》楔子:“临行时,萧太后恐怕下官恋着南朝富贵,忘了北番之恩,在我这左脚板上,以朱砂刺‘贺驴儿’三个大字,下面又有两行小字道:‘宁反南朝,不背北番。’â€?p class="shufads0" > 《东周列国志》第一百七回:“荆轲回顾舞阳而笑,上前叩首谢曰:‘一介秦舞阳,乃北番蛮夷之鄙人,生平未尝见天子,故不胜振慑悚息,易其常度。愿大王宽宥其罪,使得毕使于前。’â€?p class="shufads0" > 《杨家将》第八回:“哨马报入绛州,太宗闻辽主出兵以援晋阳,怒曰:â€?河东逆命,所当问罪,北番焉敢助逆?’â€?/p><p class="shufads11">展开全部前无古人,后无来者。左臂环五岳,右肩憾九川。如此者般纯属偏瘫*www.shufadashi.com*ɼ*ï¿?/p><p><script type="text/javascript">s("content_end");</script><p>声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有ã€? </div> </div><div style="display:none"><a href="/b/2/jy28504.html">晋阳</a><a href="/b/113/my1136064.html">蛮夷</a><a href="/b/1539/kh15396660.html">振慑</a><a href="/b/1534/if15347830.html">宽宥</a></div> <div class="modA copMedia"> <div class="thA"> <span class="mark">你可能还关注</span> </div> <div class="tbA"><script type="text/javascript">s("content_cnxh");</script> </div> </div> <div class="friends"> <div class="hd"><span class="bTit">热门推荐</span><i class="vLine"></i></div> <div class="links bd" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("content_rmss");</script> </div> </div> <div class="friends"><script type="text/javascript">s("content_allend");</script></div> </div> </div> <!-- aside begin --> <div id="aside" class="aside"><div class="box-1 box-a"> <div class="hd"><span>今日推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wwwyxx2r8x4-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> </div> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("youtop");</script> </div> <div class="switch-b box-2 box-a" id="switch-b-5"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">猜你喜欢</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div style="display: none;"><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fjpfjpwacakkfa/fjpfjpwacakkfacjfd.html">日升东山 雨撒西湖 兵出南城 将扫北番 本帅稳坐ä¸?..</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/dsxcc/dsxccxwcs.html">四郎探母 坐宫中的 老娘亲押粮草来到北番 如何断句...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fwasx/fwasxdfcw.html">番仓是什么地æ–?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/skjwajjddcccwj/skjwajjddcccwjxpxd.html">我国南方还是北方番茄价格è´?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sacwcspkaxjfdsw/sacwcspkaxjfdswcxfc.html">天河北番东西路时代新世界中心南塔</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/kpww/kpwwjjcd.html">有没有北ç“?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/kscsk/kscskpacc.html">有冬瓜南瓜西瓜为什么没有北ç“?脑筋急转å¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/swsk/swskfscx.html">为什么没有“北瓜â€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fjf/fjfkwdf.html">为什么有西瓜,有南瓜,有冬(东)瓜,却没有北瓜呢ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/xwkjsjxdxxxspp/xwkjsjxdxxxsppwfwf.html">吐噜番乘坐几路车到吐噜番北多少钱</a></li></div><div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("you2");</script> </div> </div> </div> </div> <div class="box-3 box-a"> <div class="hd"><span>精彩推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> <div class="bd"> <div class="hdpic"> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><img src="/syyc.jpg" width="310" height="100"> </a> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><span class="title-alpha">游戏知识åº?没有不懂的只有不问的</span></a> </div> <ul class="vlist"> <li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8fwf28fwt4y42w/y8fwf28fwt4y42w8jyj.html" target="_blank">女生的长相重要吗ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjy2ff2jj4j2tw/yjjy2ff2jj4j2twy2x8.html" target="_blank">女孩子身高与长相哪个重要ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8rywjxwr4y2rxt/y8rywjxwr4y2rxtt84j.html" target="_blank">容貌对女人真的就那么重要吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj8fxjyt4yrwyt4/yj8fxjyt4yrwyt4yrty.html" target="_blank">对一个女人来说,颜值重要还是身材重要?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjwjt228tww84w4/yjwjt228tww84w4t4ff.html" target="_blank">女生的长相真的有那么重要吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjywxxrjxfjw4ty/yjywxxrjxfjw4tyxx42.html" target="_blank">作曲和编曲有什么区别?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjtf88xrtjx822w/yjtf88xrtjx822wxjj4.html" target="_blank"> 有社保的情况ä¸? 应该把新农合停缴吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjrw4xfrjjftxr/yjjrw4xfrjjftxrfy4r.html" target="_blank">交了五险一金还用交新农合吗ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8rw8x2rwrw8wjt/y8rw8x2rwrw8wjtyy8r.html" target="_blank">你们都是怎么长这么高的?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj8ywxjjt4f8yw4/yj8ywxjjt4f8yw4ry8t.html" target="_blank">一事不成百事不堪的意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjx42wfxwxwjxx2/yjx42wfxwxwjxx2fww8.html" target="_blank">有些人总认为自己做不好任何事,做什么事情都没把握,该怎么办?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjtf2jrfryj82jy/yjtf2jrfryj82jyf22j.html" target="_blank">为什么我做什么都会失败怎么做都做不好?</a></li></ul> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("you1");</script> </div> </div> </div> <div id="fixedRight" style="margin-top:15px;"> <!-- R4 begin --> <div class="switch-b box-4 box-a" id="switch-b-6"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">热门资讯</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <div class="list"> <ul><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180624/20180624A0KD8O00.html" target="_blank">杭州5岁童模成带货女王,孩子从小就当网红真的好吗?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171031/20171031A06FMI00.html" target="_blank">王者荣耀猴子的操作是不是很难,很需要手速吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181102/20181102A12DAO00.html" target="_blank">中国的坦克基本每10年一代,为何99式之后就没有新型坦克了?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170819/20170819A051G500.html" target="_blank">有一个酷酷的爷爷奶奶/外公外婆,是怎样一种体验?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180328/20180328A0UG8S00.html" target="_blank">为什么有1000万人在社交媒体上写自己住在安道尔ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171025/20171025A0EUPS00.html" target="_blank">王者荣耀中亚瑟最怕哪个英雄?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170911/20170911A05ADG00.html" target="_blank">迈克尔杰克逊后来的皮肤为什么会变得这么白?是整的吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180904/20180904A13ULY00.html" target="_blank">怎么评价诛仙这款游戏ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170811/20170811A07M2P00.html" target="_blank">《天龙八部》​为什么武林人士死也不供出“带头大哥”​是谁​?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181205/20181205A0F7GO00.html" target="_blank">该怎么辨别翡翠“色根”?</a></li> </ul> </div> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("youend");</script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style type="text/css"> .clearfix:after{content:'';display:block;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden;height:0;line-height:0;} .clearfix{zoom:1;} .g-footer, .g-footer a{ color:#696969;} .g-footer { font-size:12px; line-height:26px; text-align:left; margin:0 auto; background-color:#f2f2f2; border-top:1px solid #e6e6e6;} .g-footer .gft-wrap{ width:1000px; margin:0 auto; padding:20px 0 30px; } .g-footer .gft-links{ text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight, .g-footer .gft-copyRight a{ color:#919191;} .g-footer .gft-copyRight{margin-top:5px; text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight dt, .g-footer .gft-copyRight dd{ display:inline-block; vertical-align:top; text-align:left;} .g-footer .gft-copyRight dt,.g-footer .gft-copyRight dd{ *display:inline;} .g-footer .gft-copyRight dd{ padding-left:30px;} </style> <div id='footer' class="g-footer"> <div class="gft-wrap"> <div class='gft-links'> <a href="#" target="_blank">网站介绍</a> | <a href="#" target="_blank">隐私政策</a> | <a href="#" target="_blank">广告服务</a> | <a href="#" target="_blank">合作媒体</a> | <a href="#" target="_blank">投稿指南</a> | <a href="#" target="_blank">使用条款</a> | <a href="#" target="_blank">联系我们</a> | <a href="#" target="_blank">网站地图</a> <p>未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任ã€?/p> <p>网站备案号: 京ICPå¤?0044368å?2</p> <p>举报邮箱ï¼?13175919@qq.com TEL:18210233381</p><div style="display:none;"><script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_3551860'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D3551860%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?97d040b6b94fd6bd11bf97069872572e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div></div> </div> </body> </html>