ï»?!DOCTYPE html> 独神介绍 了解独神的详细内å®?书法大师知识åº?/title> <meta name="keywords" content="独神介绍 了解独神的详细内å®?独神"/> <meta name="description" content="独神,小说类型东方玄幻内容简介上古时æœ?神魔为了三界统治æ?经常发生战争,最后魔界在蚩尤的领导下打败神界。上古神界的所有天神的元神都被蚩尤的魔法禁é”?只逃出了神界护法无掌风,作为神界唯一的生存力é‡?无掌风必须把神界的火种传下去。大学生林强总觉得有种力量在呼唤自己,他想通过高科技来改变空é—?在一次编写程序的过程ä¸?终于如愿异常,编写出了可以改变空间和时间的程序,他就任意穿梭于历史的空间。一次穿梭中,他来到了上古时期的一个空é—?遇到了神界魔法无掌风。就此一系列的战争就开始了…â€?/> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform " /><meta name="referrer" content="never"> <link rel="alternate" type="application/vnd.wap.xhtml+xml" media="handheld" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/c217179047.html" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end2.css"> </head><script type="text/javascript" src="/d.js"></script> <body> <style type="text/css"> dl,dt,dd,ul,li{ margin:0; padding:0;} .clearfix{*zoom:1}.clearfix:after{content:"\20";clear:both;height:0;display:block;overflow:hidden;} .navibar .nb-arrow, .nb-login .nb-msgtip, .nb-menulist .nb-ml-arrow, .nb-menulist .nb-ml-ic, .navibar .nb-tit-icon, .nb-tit-message .nb-txt{background: url(/navbar.png) no-repeat;} .navibar{ margin:0 auto; text-align: left; position:relative; z-index:200; height: 28px; line-height: 28px; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#f8f8f8;color: #666;font-family:"微软雅黑";*font-family:"宋体";} .navibar-wap{ width:1000px; margin:0 auto;} .navibar-la{ float:left; display: inline;} .navibar-lb{ float:right; display: inline;} .navibar a{color: #666} .navibar a:hover{color: #f44} .navibar-sites{ padding-left: 8px;} .navibar-sites dt, .navibar-sites dd, .navibar-sites dd a{ display: inline; float:left; } .navibar-sites dd a{ width: 60px; height: 22px; line-height: 22px; border-left: 1px solid #ececec; margin-left: -1px; text-align: center; margin-top: 3px; } .navibar-sites .nb-first{border-left: none;} .navibar-sites .nb-cur{position: relative; height: 29px;background: #fff;margin:0 0 -1px 0;line-height: 28px;border: 1px solid #ececec; border-width:0 1px;} .navibar .nb-info, .navibar .nb-tit{ display:inline; float:left;} .navibar .nb-tit{ position: relative; line-height:14px;} .navibar .nb-menu, .navibar .nb-txt, .navibar .nb-arrow{ display: inline-block; vertical-align: middle;} .navibar .nb-menu{ position: relative; cursor: pointer;} .navibar .nb-menu:hover{ text-decoration:none;} .nb-login .nb-head{ position: relative; top:4px; height: 20px; width:20px; overflow: hidden; border-radius: 20px; font-size:0; margin-right: 5px;} .nb-login .nb-head img{ vertical-align: top;} html:root .nb-login .nb-head{ display: inline-block;top:1px; margin-right: 0; vertical-align: middle;} .nb-login .nb-msgtip{ display:none; position: absolute; width:6px; height:6px; overflow: hidden; color:#f00; left:18px; bottom: 2px; background-position: -5px -109px;} .nb-info-msg .nb-msgtip{ display:block; } .navibar .nb-txt{ padding:7px 0; height:14px; _overflow:hidden; vertical-align: middle;} .navibar .nb-arrow{ width: 5px;height: 3px; overflow: hidden; vertical-align: middle; background-position:-16px -20px; margin-left: 3px;} html:root .navibar .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(0deg); -ms-transform:rotate(0deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(0deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(0deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(0deg); /* Opera */} .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -8px;} html:root .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(180deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(180deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(180deg); /* Opera */} .navibar .nb-menu{ position: relative; padding:0 8px;} .navibar .nb-menulist{ display: none; position: absolute; width: 124px; padding-top:8px; top:27px; left:50%; margin-left:-63px;z-index:10; background:url(about:blank); text-align:center;} .navibar .nb-tit-hover .nb-menulist{ display: block;} .navibar-la .nb-menulist{width: 88px;margin-left: -40px;} .navibar .nb-menulist-inner{ display:block; position:relative; border:1px solid #ececec;border-radius: 2px; background: #fff;padding: 2px 0; zoom:1;} .nb-menulist .nb-ml-arrow{ display: block;width: 12px; height: 7px;overflow: hidden;background-position:-9px -32px;position: absolute;top: -7px;left: 50%; margin-left:-6px;z-index: 10;} .nb-menuList-con .nb-ml-item{display:block; position:relative; height: 30px;line-height: 30px; padding:0 15px; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;} .nb-ml-bbs{ color:#aaa;} .nb-ml-bbs dt{font-weight:bold; height: 30px;line-height: 30px; margin-bottom:-5px; padding:0 15px;} .nb-ml-bbs .nb-mlbs-sp{ border-top:1px dashed #ececec;} .nb-ml-bbs .nb-bbs-favb{ display:none;} .nb-menuList-con .nb-ml-ic{display: inline; float: left; width:21px; margin-right:6px;} .nb-ml-pc{ border-bottom: 1px dashed #ececec;} .nb-ml-pc .nb-ml-ic{height: 19px;background-position: -5px -122px;margin-top: 7px;} .nb-ml-qq .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -5px -154px;margin-top: 9px;} .nb-ml-weibo .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: 0 -183px;margin-top: 8px;} .nb-ml-personal .nb-ml-ic{height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-taobao .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: -3px -213px;margin-top: 9px;} .nb-ml-logout .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -7px -84px;margin-top: 7px;} .navibar .nb-message-num{ position:absolute; background: #f44; color: #fff;border-radius: 2px;padding: 0 2px;line-height: 14px;height: 14px;} .navibar .nb-message-none{ display:none;} .nb-message-has .nb-message-num{ display: block;} .nb-menuList-con .nb-message-num{top:8px; right:15px;} .nb-ml-uc .nb-ml-ic{ height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-msg .nb-ml-ic{ height: 12px;background-position: -5px -44px;margin-top: 9px;} .nb-tit-wap .nb-menu{ padding-left:24px;} .nb-tit-wap .nb-tit-icon{ position:absolute; top:7px; left:8px; width:9px; height:14px; overflow:hidden; background-position:0 -233px;} .nb-tit-wap .nb-menulist{ width:96px; margin-left:-48px;} .nb-tit-message .nb-menu{ padding-right:3px;} .nb-tit-message .nb-txt{height: 12px; width:16px;overflow:hidden; line-height:999em; background-position: -5px -44px; padding:0; margin:8px 0;} .nb-tit-message .nb-menu .nb-message-num{ position:relative; display:inline-block; top:-3px; left:-5px; padding:0 4px;} .nb-tit-message .nb-menulist{ width:132px;} </style> <div class="navibar clearfix" id="navibar"> <div class="navibar-wap clearfix"> <div class="navibar-la nb-tit Jnb-tit"> <a target="_blank" href="/shufa/" class="nb-menu"> <span class="nb-txt">进入在线书法字首é¡?/span> <i class="nb-arrow"></i> </a> </div> <div class="navibar-lb navL"> <ul class="nb-info meg"> <li class="nb-tit" id="ajaxLogon"> <div id="Jlogin-tit" class="nb-tit Jnb-tit"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">登录</span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-loginway"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-pc" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>通行证登å½?/a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-qq" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>QQ登录</a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-weibo" rel="nofollow"><i class="nb-ml-ic"></i>微博登录</a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> <div class="nb-tit"> <a href="/reg.asp" class="nb-menu" target="_blank" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">注册</span> </a> </div> </li> <li class="nb-tit Jnb-tit" id="Jnb-tit-bbs"> <a target="_blank" href="/bbs/" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">进入论坛</span> <i class="nb-arrow"></i></a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner nb-ml-bbs"> <div class="nb-menuList-con"> <dl> <dt>最近访é—?/dt> <dd id="Jnb-bbs-visit"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> <dd id="Jnb-bbs-goindex"><a href="/bbs/" target="_blank" class="nb-ml-item nb-mlbs-sp" rel="nofollow">去论坛首é¡?></a></dd> </dl> <dl id="Jnb-bbs-favb" class="nb-bbs-favb"> <dt class="nb-mlbs-sp">收藏的论å?/dt> <dd id="Jnb-bbs-favl"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> </dl> </div><em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </li> </ul> </div> <a href="/shufa/" target="_blank" style="float: right;margin-right: 10px;color: #ff3d3d;">想不想自己写书法字?这里è¿?/a> </div> </div> <script type="text/template" id="JloginOnHtml"> <div id="Jnb-tit-user" class="nb-tit nb-login Jnb-tit"> <a href="#" target="_blank" class="nb-menu" id="Jnb-nick"> <i class="nb-head"><img id="JuserHeadPic" width="20" height="20" alt="" src="" /></i> <em id="Jnb_msgtip" class="nb-msgtip" title="您有新消息!"></em> <span class="nb-txt" id="JuserName"></span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-user"> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-uc"> <i class="nb-ml-ic"></i> 个人中心 </a> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-msg "> <i class="nb-ml-ic"></i> 消息 <span class="nb-message-none" id="Jnb-msgNum">0</span> </a> <a href="javascript:;" target="_self" onclick="ajaxLogin.exitLogin();return false" class="nb-ml-item nb-ml-logout "> <i class="nb-ml-ic"></i> 退å‡? </a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> </script> <div class="layout clearfix"> <div class="nhead clearfix"> <i class="logo"> <a href="/" target="_blank" class="logoB" title="书法大师知识库频é?></a> </i> <div class="tmenu" style="width:800px;"> <ul> <li style="width:60px;" class="on"><a href="/" target="_blank" class="m1">推荐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/">娱乐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwjj4tjjft4-1/">美食</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjj2ytt4rfy2t8-1/">体育</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wjtf8r4fyrf-1/">数码</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft84jjrrrtft28fwx-1/">宠物</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrf8r4y2r28w-1/">家居</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt248w2xfxj-1/">健康</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/">游戏</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt8t2wr2wfx-1/">动漫</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8w8yjf4jt2r2-1/">汽车</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwtw4222r8f-1/">科技</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrrfy4y4j42y-1/">育儿</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 页面主体 begin --> <div class="layout clearfix"> <div class="container"> <!-- main begin --> <div class="main"> <!-- 面包å±?begin --> <div class="crumb"> <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">首页</a> > <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">知识åº?/a> > <span class="active">正文</span> </div> <!-- 面包å±?end --> <div class="section"> <!-- 文章 begin --> <div class="article"> <h1>独神介绍 了解独神的详细内å®?script type="text/javascript">s("content_title");</script></h1> <div class="article-info"> <span class="article-info-source">来源:本网整ç?/span> <span class="article-info-editor">责任编辑:蔡晓萌</span> </div> <div class="vLine"></div> <div class="article-content"><p><script type="text/javascript">s("content_top");</script><p><p class="shufads1">展开全部静心诀:冰寒千古,ä¸?113物犹静,心意气静,望我独5261神,心神合一,气宜相随,ç›?102间若余,万变不惊1653,无痴无嗔,无欲无求,无舍无弃,无为无我。清心诀:清心如水,清水既心。微风无起,波澜不惊。幽篁独坐,长啸鸣琴。禅寂入定,毒龙遁形。我心无窍,天道酬勤。我义凛然,鬼魅皆惊。我情豪溢,天地归心,我志扬迈,水起风生!天高地阔,流水行云。清心治本,直道谋身。至性至善,大道天成ï¼?展开全部[冰寒千古,万物尤静]在无å°?113的虚空中,物质循环能5261量守恒。生命的原始4102本能是维续存在。[心宜1653气静,望我独神]显现的身心运作模式与变换的生存逻辑。从混沌无常中觉醒不断延续自我认知,明悟意识,觉察非我。[心神合一,气宜相随]诚心敬意,诸事皆宜,回归根本。[相间若余,万变不惊]知行合一,完善不足。三观持正,方可无悔。[无痴无嗔,无欲无求]不复自食其果,能识微末因由知其然,知其所以然。[无舍无弃,无为无我]智慧的来说,不过生老病死,此人生之常理,时空永恒。由知生理幻象,心理之别,于是消泯我执,堪破因缘幻化。毕竟宇宙相对运动,人生百年,无限可能,无悔即可。圣人无己,道与混同传承文明,推陈出æ–?展开全部冰寒千古,万物尤é?心宜气静,望我独ç¥?心神合一,气宜相éš?相间若余,万变不æƒ?无痴无嗔,无欲无æ±?无舍无弃,无为无æˆ?展开全部冰寒千古,万物犹静,心意气静,望我独神,心神合一,气宜相随,相间若余,万变不惊,无痴无嗔,无欲无求,无舍无弃,无为无我ã€?展开全部- -www.shufadashi.com*�É?ï¿?/p><p class="shufads0"><h2>小说类型</h2><p class="shufads103" >东方玄幻<h2>内容简ä»?/h2></p><p class="shufads3">答:一部好的小说,前妻有感情戏绝对不好看,这是修真界,不是言情小说,之前看的帝临鸿蒙、仙武同修、太古神剑、看的我都想吐要晕。。里面都是主角,为了哪个那个美女:拼命嘞要死要活喽!太没意æ€?形容一个女的来形容几百个字,形容一个男的,一å­?/p><p class="picsfds"><img src="http://img000.hc360.cn/y5/m02/23/f1/wkhquvxyl3megw1gaaaaadfhhai880.jpg"></p><p class="shufads104" >上古时期,神魔为了三界统治æ?经常发生战争,最后魔界在蚩尤的领导下打败神界。上古神界的所有天神的元神都被蚩尤的魔法禁é”?只逃出了神界护法无掌风,作为神界唯一的生存力é‡?无掌风必须把神界的火种传下去。大学生林强总觉得有种力量在呼唤自己,他想通过高科技来改变空é—?在一次编写程序的过程ä¸?终于如愿异常,编写出了可以改变空间和时间的程序,他就任意穿梭于历史的空间。一次穿梭中,他来到了上古时期的一个空é—?遇到了神界魔法无掌风。就此一系列的战争就开始了…â€?/p><p class="shufads4">答:静心诀:冰寒千古,万物犹静,心意气静,望我独神,心神合一,气宜相随,相间若余,万变不惊,无痴无嗔,无欲无求,无舍无弃,无为无我ã€?清心诀:清心如水,清水既心。微风无起,波澜不惊。幽篁独坐,长啸鸣琴。禅寂入定,毒龙遁形。我心无窍,</p><p class="picsfds"><img src="http://joymepic.joyme.com/wiki/images/marvel/1/1c/\u566c\u795e\u8005.jpg?v/1/w/200/h/159/v=201612020136"></p></p><p class="shufads11">展开全部附件已上传,望采纳:追问在哪?追答亲你难道看不到吗,用的电脑还是手机?要不我发链接给你:https://yun.baidu.com/s/1c2wisJA本回答被提问者采çº?www.shufadashi.com*ɼ*ï¿?/p><p><script type="text/javascript">s("content_end");</script><p>声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有ã€? </div> </div><div style="display:none"><a href="/b/41/sg411843.html">上古</a></div> <div class="modA copMedia"> <div class="thA"> <span class="mark">你可能还关注</span> </div> <div class="tbA"><script type="text/javascript">s("content_cnxh");</script> </div> </div> <div class="friends"> <div class="hd"><span class="bTit">热门推荐</span><i class="vLine"></i></div> <div class="links bd" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("content_rmss");</script> </div> </div> <div class="friends"><script type="text/javascript">s("content_allend");</script></div> </div> </div> <!-- aside begin --> <div id="aside" class="aside"><div class="box-1 box-a"> <div class="hd"><span>今日推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wwwyxx2r8x4-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> </div> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("youtop");</script> </div> <div class="switch-b box-2 box-a" id="switch-b-5"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">猜你喜欢</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div style="display: none;"><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fsfpkdxkcpckppj/fsfpkdxkcpckppjjdcj.html">求剑道独神txt格式,百度云</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/kcccp/kcccpkxwc.html">“冰寒千古,万物尤静.心宜气静,望我独ç¥?心神合一...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/xccadkjjfjkfxp/xccadkjjfjkfxpxpsf.html">剑道独神修炼等级</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/scdwwdjwcdsccjk/scdwwdjwcdsccjkkaaj.html">剑道独神好看å?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/acjwpjxwfawjfw/acjwpjxwfawjfwwapx.html">剑道独神主角的老婆是谁</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sfxsfapddcspsak/sfxsfapddcspsakjpsw.html">:“冰寒千å?万物尤静.心宜气静,望我独神.心神å?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sscspkjjxfjaffc/sscspkjjxfjaffcsfww.html">一神论和独神论有什么区别?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sswka/sswkasswc.html">独神论的宗教有哪äº?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/dcfpc/dcfpcpjpp.html">求一本用剑高手的小说 类似剑道独尊和剑道独神的 ...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sckaspwjapasswk/sckaspwjapasswkfxap.html">剑道独神精校版TXT</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/ckj/ckjcpsx/" title="剑道独神">剑道独神</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/fsxx/fsxxkfdx/" title="剑道独神txt">剑道独神txt</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/dkfww/dkfwwcwwj/" title="楚暮剑道独神">楚暮剑道独神</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/axdfp/axdfpjcdf/" title="聚合中文ç½?剑道独神">聚合中文ç½?剑道独神</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/djkk/djkkwpdj/" title="剑道独神全文免费阅读">剑道独神全文免费阅读</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffka/jffkafxww/" title="小说剑道独神全文阅读">小说剑道独神全文阅读</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdas/jkdassfpf/" title="剑道独神百科">剑道独神百科</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/fsxx/fsxxkfxf/" title="剑道独神小说">剑道独神小说</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdas/jkdassfpk/" title="剑道独神gl">剑道独神gl</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/adjfc/adjfcpapj/" title="一剑独ç¥?>一剑独ç¥?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscac/" title="金镫读音">金镫读音</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscjf/" title="明镫熺炎光的意æ€?>明镫熺炎光的意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscja/" title="拔镫怎么读音">拔镫怎么读音</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/afcfj/afcfjwxdk/" title="镫怎么读拼éŸ?>镫怎么读拼éŸ?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdssccs/" title="解镫">解镫</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdssccx/" title="镫的异体å­?>镫的异体å­?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscca/" title="镫读音是什么意æ€?>镫读音是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdssccw/" title="宝镫读音">宝镫读音</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscwk/" title="执镫怎么è¯?>执镫怎么è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/afcfj/afcfjwxdd/" title="镫读什ä¹?>镫读什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscwx/" title="qou是什么字">qou是什么字</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscwa/" title="木宁什么字">木宁什么字</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscwj/" title="chueng是什么字">chueng是什么字</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsscww/" title="镫字五行属什ä¹?>镫字五行属什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/daax/daaxxacp/" title="蹬的读音">蹬的读音</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jffds/jffdsswps/" title="镫是什么意æ€?>镫是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/fppf/fppfckff/" title="实的繁体å­?>实的繁体å­?/a></li></div><div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("you2");</script> </div> </div> </div> </div> <div class="box-3 box-a"> <div class="hd"><span>精彩推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> <div class="bd"> <div class="hdpic"> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><img src="/syyc.jpg" width="310" height="100"> </a> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><span class="title-alpha">游戏知识åº?没有不懂的只有不问的</span></a> </div> <ul class="vlist"> <li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjywrwf4fxrt8tf/yjywrwf4fxrt8tfwxrx.html" target="_blank">房东擅自进入女租客房间还称“是为了你的安全着想”你们是怎么看这事?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8yjfx2w42jwjfj/y8yjfx2w42jwjfjjfrx.html" target="_blank">初中进学生会有什么好处和坏处啊?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjtt2xr28tr88y/yjjtt2xr28tr88y88j8.html" target="_blank">初中时进入学生会有好处吗?会影响学习吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8f8jyry44y8xfr/y8f8jyry44y8xfr4t2y.html" target="_blank">现在,在单位干多干少报酬一样,干得越多错的越多,大家工作积极性很差,怎么办?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yyjxrwtwt2w2tw8/yyjxrwtwt2w2tw82wjw.html" target="_blank">你为什么愿意在工厂里荒废青春?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8fxfwyttt4wfjx/y8fxfwyttt4wfjxj8ty.html" target="_blank">为什么农村老人80多岁,只要干动活,一直在干活ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj2twx8wwtywjt4/yj2twx8wwtywjt4wtjw.html" target="_blank">夫妻两人其中一人征信不好,买房可以办下贷款吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjt2ff2xxjytw88/yjt2ff2xxjytw88j88r.html" target="_blank">夫妻间有一方是信誉黑户,买房做按揭会有影响吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yywtwx8r4yyw8jf/yywtwx8r4yyw8jfj4tx.html" target="_blank">毕业三年,辞åŽ?0万年薪的工作去考研合适吗ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y4wyjx8ttwywtj8/y4wyjx8ttwywtj82ftj.html" target="_blank">辞职考研的压力有多大ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjt88r4w2ry8yx/yjjt88r4w2ry8yx488j.html" target="_blank">工作三年了,年薪10ï½?3万,想辞职考全日制研究生,可行吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjft2rw4x24ffyy/yjft2rw4x24ffyy8jxw.html" target="_blank">工作三年想辞职考研,可行性高吗?</a></li></ul> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("you1");</script> </div> </div> </div> <div id="fixedRight" style="margin-top:15px;"> <!-- R4 begin --> <div class="switch-b box-4 box-a" id="switch-b-6"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">热门资讯</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <div class="list"> <ul><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180624/20180624A0KD8O00.html" target="_blank">杭州5岁童模成带货女王,孩子从小就当网红真的好吗?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171031/20171031A06FMI00.html" target="_blank">王者荣耀猴子的操作是不是很难,很需要手速吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181102/20181102A12DAO00.html" target="_blank">中国的坦克基本每10年一代,为何99式之后就没有新型坦克了?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170819/20170819A051G500.html" target="_blank">有一个酷酷的爷爷奶奶/外公外婆,是怎样一种体验?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180328/20180328A0UG8S00.html" target="_blank">为什么有1000万人在社交媒体上写自己住在安道尔ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171025/20171025A0EUPS00.html" target="_blank">王者荣耀中亚瑟最怕哪个英雄?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170911/20170911A05ADG00.html" target="_blank">迈克尔杰克逊后来的皮肤为什么会变得这么白?是整的吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180904/20180904A13ULY00.html" target="_blank">怎么评价诛仙这款游戏ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170811/20170811A07M2P00.html" target="_blank">《天龙八部》​为什么武林人士死也不供出“带头大哥”​是谁​?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181205/20181205A0F7GO00.html" target="_blank">该怎么辨别翡翠“色根”?</a></li> </ul> </div> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("youend");</script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style type="text/css"> .clearfix:after{content:'';display:block;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden;height:0;line-height:0;} .clearfix{zoom:1;} .g-footer, .g-footer a{ color:#696969;} .g-footer { font-size:12px; line-height:26px; text-align:left; margin:0 auto; background-color:#f2f2f2; border-top:1px solid #e6e6e6;} .g-footer .gft-wrap{ width:1000px; margin:0 auto; padding:20px 0 30px; } .g-footer .gft-links{ text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight, .g-footer .gft-copyRight a{ color:#919191;} .g-footer .gft-copyRight{margin-top:5px; text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight dt, .g-footer .gft-copyRight dd{ display:inline-block; vertical-align:top; text-align:left;} .g-footer .gft-copyRight dt,.g-footer .gft-copyRight dd{ *display:inline;} .g-footer .gft-copyRight dd{ padding-left:30px;} </style> <div id='footer' class="g-footer"> <div class="gft-wrap"> <div class='gft-links'> <a href="#" target="_blank">网站介绍</a> | <a href="#" target="_blank">隐私政策</a> | <a href="#" target="_blank">广告服务</a> | <a href="#" target="_blank">合作媒体</a> | <a href="#" target="_blank">投稿指南</a> | <a href="#" target="_blank">使用条款</a> | <a href="#" target="_blank">联系我们</a> | <a href="#" target="_blank">网站地图</a> <p>未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任ã€?/p> <p>网站备案号: 京ICPå¤?0044368å?2</p> <p>举报邮箱ï¼?13175919@qq.com TEL:18210233381</p><div style="display:none;"><script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_3551860'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D3551860%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?97d040b6b94fd6bd11bf97069872572e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div></div> </div> </body> </html>