ï»?!DOCTYPE html> 咩啊介绍 了解咩啊的详细内å®?书法大师知识åº?/title> <meta name="keywords" content="咩啊介绍 了解咩啊的详细内å®?咩啊"/> <meta name="description" content="咩啊,咩啊是广东话这个词因语气的不同和情景的不同而词义不一例子1:你在忙工作,很烦,有人叫你干别的事情而你不想做,此时你说“咩啊”带有不耐烦的语气时,“咩啊”表现了你的不情愿例å­?:有人在欣赏一件属于你的“怪物品”,他问你“这是什么啊?”而你又没有看清楚,说“咩啊”时,这是带有疑问的语气,带有反问对方“什么东西让你不懂了”的意思列å­?:类似于“怎样?”,表示你的不满。如,有人问这问那的,烦人,可以说:“咩啊?!唔得啊?”(怎样?!不行吗?)希望解释还是对的,各位最好少用例1哟`"/> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform " /><meta name="referrer" content="never"> <link rel="alternate" type="application/vnd.wap.xhtml+xml" media="handheld" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/rl17178584.html" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end2.css"> </head><script type="text/javascript" src="/d.js"></script> <body> <style type="text/css"> dl,dt,dd,ul,li{ margin:0; padding:0;} .clearfix{*zoom:1}.clearfix:after{content:"\20";clear:both;height:0;display:block;overflow:hidden;} .navibar .nb-arrow, .nb-login .nb-msgtip, .nb-menulist .nb-ml-arrow, .nb-menulist .nb-ml-ic, .navibar .nb-tit-icon, .nb-tit-message .nb-txt{background: url(/navbar.png) no-repeat;} .navibar{ margin:0 auto; text-align: left; position:relative; z-index:200; height: 28px; line-height: 28px; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#f8f8f8;color: #666;font-family:"微软雅黑";*font-family:"宋体";} .navibar-wap{ width:1000px; margin:0 auto;} .navibar-la{ float:left; display: inline;} .navibar-lb{ float:right; display: inline;} .navibar a{color: #666} .navibar a:hover{color: #f44} .navibar-sites{ padding-left: 8px;} .navibar-sites dt, .navibar-sites dd, .navibar-sites dd a{ display: inline; float:left; } .navibar-sites dd a{ width: 60px; height: 22px; line-height: 22px; border-left: 1px solid #ececec; margin-left: -1px; text-align: center; margin-top: 3px; } .navibar-sites .nb-first{border-left: none;} .navibar-sites .nb-cur{position: relative; height: 29px;background: #fff;margin:0 0 -1px 0;line-height: 28px;border: 1px solid #ececec; border-width:0 1px;} .navibar .nb-info, .navibar .nb-tit{ display:inline; float:left;} .navibar .nb-tit{ position: relative; line-height:14px;} .navibar .nb-menu, .navibar .nb-txt, .navibar .nb-arrow{ display: inline-block; vertical-align: middle;} .navibar .nb-menu{ position: relative; cursor: pointer;} .navibar .nb-menu:hover{ text-decoration:none;} .nb-login .nb-head{ position: relative; top:4px; height: 20px; width:20px; overflow: hidden; border-radius: 20px; font-size:0; margin-right: 5px;} .nb-login .nb-head img{ vertical-align: top;} html:root .nb-login .nb-head{ display: inline-block;top:1px; margin-right: 0; vertical-align: middle;} .nb-login .nb-msgtip{ display:none; position: absolute; width:6px; height:6px; overflow: hidden; color:#f00; left:18px; bottom: 2px; background-position: -5px -109px;} .nb-info-msg .nb-msgtip{ display:block; } .navibar .nb-txt{ padding:7px 0; height:14px; _overflow:hidden; vertical-align: middle;} .navibar .nb-arrow{ width: 5px;height: 3px; overflow: hidden; vertical-align: middle; background-position:-16px -20px; margin-left: 3px;} html:root .navibar .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(0deg); -ms-transform:rotate(0deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(0deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(0deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(0deg); /* Opera */} .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -8px;} html:root .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(180deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(180deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(180deg); /* Opera */} .navibar .nb-menu{ position: relative; padding:0 8px;} .navibar .nb-menulist{ display: none; position: absolute; width: 124px; padding-top:8px; top:27px; left:50%; margin-left:-63px;z-index:10; background:url(about:blank); text-align:center;} .navibar .nb-tit-hover .nb-menulist{ display: block;} .navibar-la .nb-menulist{width: 88px;margin-left: -40px;} .navibar .nb-menulist-inner{ display:block; position:relative; border:1px solid #ececec;border-radius: 2px; background: #fff;padding: 2px 0; zoom:1;} .nb-menulist .nb-ml-arrow{ display: block;width: 12px; height: 7px;overflow: hidden;background-position:-9px -32px;position: absolute;top: -7px;left: 50%; margin-left:-6px;z-index: 10;} .nb-menuList-con .nb-ml-item{display:block; position:relative; height: 30px;line-height: 30px; padding:0 15px; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;} .nb-ml-bbs{ color:#aaa;} .nb-ml-bbs dt{font-weight:bold; height: 30px;line-height: 30px; margin-bottom:-5px; padding:0 15px;} .nb-ml-bbs .nb-mlbs-sp{ border-top:1px dashed #ececec;} .nb-ml-bbs .nb-bbs-favb{ display:none;} .nb-menuList-con .nb-ml-ic{display: inline; float: left; width:21px; margin-right:6px;} .nb-ml-pc{ border-bottom: 1px dashed #ececec;} .nb-ml-pc .nb-ml-ic{height: 19px;background-position: -5px -122px;margin-top: 7px;} .nb-ml-qq .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -5px -154px;margin-top: 9px;} .nb-ml-weibo .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: 0 -183px;margin-top: 8px;} .nb-ml-personal .nb-ml-ic{height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-taobao .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: -3px -213px;margin-top: 9px;} .nb-ml-logout .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -7px -84px;margin-top: 7px;} .navibar .nb-message-num{ position:absolute; background: #f44; color: #fff;border-radius: 2px;padding: 0 2px;line-height: 14px;height: 14px;} .navibar .nb-message-none{ display:none;} .nb-message-has .nb-message-num{ display: block;} .nb-menuList-con .nb-message-num{top:8px; right:15px;} .nb-ml-uc .nb-ml-ic{ height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-msg .nb-ml-ic{ height: 12px;background-position: -5px -44px;margin-top: 9px;} .nb-tit-wap .nb-menu{ padding-left:24px;} .nb-tit-wap .nb-tit-icon{ position:absolute; top:7px; left:8px; width:9px; height:14px; overflow:hidden; background-position:0 -233px;} .nb-tit-wap .nb-menulist{ width:96px; margin-left:-48px;} .nb-tit-message .nb-menu{ padding-right:3px;} .nb-tit-message .nb-txt{height: 12px; width:16px;overflow:hidden; line-height:999em; background-position: -5px -44px; padding:0; margin:8px 0;} .nb-tit-message .nb-menu .nb-message-num{ position:relative; display:inline-block; top:-3px; left:-5px; padding:0 4px;} .nb-tit-message .nb-menulist{ width:132px;} </style> <div class="navibar clearfix" id="navibar"> <div class="navibar-wap clearfix"> <div class="navibar-la nb-tit Jnb-tit"> <a target="_blank" href="/shufa/" class="nb-menu"> <span class="nb-txt">进入在线书法字首é¡?/span> <i class="nb-arrow"></i> </a> </div> <div class="navibar-lb navL"> <ul class="nb-info meg"> <li class="nb-tit" id="ajaxLogon"> <div id="Jlogin-tit" class="nb-tit Jnb-tit"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">登录</span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-loginway"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-pc" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>通行证登å½?/a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-qq" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>QQ登录</a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-weibo" rel="nofollow"><i class="nb-ml-ic"></i>微博登录</a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> <div class="nb-tit"> <a href="/reg.asp" class="nb-menu" target="_blank" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">注册</span> </a> </div> </li> <li class="nb-tit Jnb-tit" id="Jnb-tit-bbs"> <a target="_blank" href="/bbs/" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">进入论坛</span> <i class="nb-arrow"></i></a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner nb-ml-bbs"> <div class="nb-menuList-con"> <dl> <dt>最近访é—?/dt> <dd id="Jnb-bbs-visit"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> <dd id="Jnb-bbs-goindex"><a href="/bbs/" target="_blank" class="nb-ml-item nb-mlbs-sp" rel="nofollow">去论坛首é¡?></a></dd> </dl> <dl id="Jnb-bbs-favb" class="nb-bbs-favb"> <dt class="nb-mlbs-sp">收藏的论å?/dt> <dd id="Jnb-bbs-favl"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> </dl> </div><em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </li> </ul> </div> <a href="/shufa/" target="_blank" style="float: right;margin-right: 10px;color: #ff3d3d;">想不想自己写书法字?这里è¿?/a> </div> </div> <script type="text/template" id="JloginOnHtml"> <div id="Jnb-tit-user" class="nb-tit nb-login Jnb-tit"> <a href="#" target="_blank" class="nb-menu" id="Jnb-nick"> <i class="nb-head"><img id="JuserHeadPic" width="20" height="20" alt="" src="" /></i> <em id="Jnb_msgtip" class="nb-msgtip" title="您有新消息!"></em> <span class="nb-txt" id="JuserName"></span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-user"> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-uc"> <i class="nb-ml-ic"></i> 个人中心 </a> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-msg "> <i class="nb-ml-ic"></i> 消息 <span class="nb-message-none" id="Jnb-msgNum">0</span> </a> <a href="javascript:;" target="_self" onclick="ajaxLogin.exitLogin();return false" class="nb-ml-item nb-ml-logout "> <i class="nb-ml-ic"></i> 退å‡? </a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> </script> <div class="layout clearfix"> <div class="nhead clearfix"> <i class="logo"> <a href="/" target="_blank" class="logoB" title="书法大师知识库频é?></a> </i> <div class="tmenu" style="width:800px;"> <ul> <li style="width:60px;" class="on"><a href="/" target="_blank" class="m1">推荐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/">娱乐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwjj4tjjft4-1/">美食</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjj2ytt4rfy2t8-1/">体育</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wjtf8r4fyrf-1/">数码</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft84jjrrrtft28fwx-1/">宠物</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrf8r4y2r28w-1/">家居</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt248w2xfxj-1/">健康</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/">游戏</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt8t2wr2wfx-1/">动漫</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8w8yjf4jt2r2-1/">汽车</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwtw4222r8f-1/">科技</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrrfy4y4j42y-1/">育儿</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 页面主体 begin --> <div class="layout clearfix"> <div class="container"> <!-- main begin --> <div class="main"> <!-- 面包å±?begin --> <div class="crumb"> <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">首页</a> > <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">知识åº?/a> > <span class="active">正文</span> </div> <!-- 面包å±?end --> <div class="section"> <!-- 文章 begin --> <div class="article"> <h1>咩啊介绍 了解咩啊的详细内å®?script type="text/javascript">s("content_title");</script></h1> <div class="article-info"> <span class="article-info-source">来源:本网整ç?/span> <span class="article-info-editor">责任编辑:艾义勇</span> </div> <div class="vLine"></div> <div class="article-content"><p><script type="text/javascript">s("content_top");</script><p><p class="shufads1">展开全部“系”——“是”的意æ€?113“即系”—â€?261“就是”“咩â€?102——“什么”整句可以翻译成“就是什1653么啊?”具体是什么意思要看具体语境。即系咩å•?到底是什么啊?究竟是什么啊?你到底在说什么啊?扩展资料:粤语的词汇分为汉语词、粤语词和外来词。汉语词:最常用,占词汇的大部分,如“时间”;粤语词:粤语专有词汇,如“得闲”;外来词:指由外国语言组成的词,粤语吸收较多外来词,如粤语日常用语中的“士多”表示英文中的“store”。同一个字词,粤语的含义比普通话更广,词性更活ã€?粤语惯用单音节词,但大部分现代汉语为双音节词。另外,粤语书面都保留很多古词、古语ã€?nbsp;动词方面,如粤语讲“食”、“企”、“睇”、“落”、“嗌”,现代全中文(汉语)通用书面分别称“吃”、“站”、“看”、“下”、“叫”。名词方面,“翼”、“颈”、“罅”分别对应通用书面为“翅膀”、“脖子”、“缝儿”。形容词方面,粤语讲“晏”,通用书面可以说“晚、迟”。最后副词如“卒之”、“即刻”,通用书面分别说“终于”、“立刻”。参考资料:百度百科-粤语*展开全部具体是什么意思要看具体语å¢?即系咩啊=到底是什么啊?究竟是什么啊?你到底在说什么啊?本回答被提问者采çº?展开全部“系”——“是”的意思“即系”——“就是”“咩”——“什么”整句可以翻译成“就是什么啊?â€?展开全部这是什么啊?www.shufadashi.com*�É?ï¿?/p><p class="shufads103" >咩啊 是广东话</p><p class="shufads3">答:这句话有很多种意思: 你干什么啊?美女?(表示质问) 你想干什么?美女?(表示疑问ï¼?你在干什么啊?美女?(表示询问) 你怎么会这个样子?美女?(表示诧异ï¼?做咩啊,靓女是粤语ã€?粤语又作广东话、广府话,俗称白话,海外称唐话, 是一ç§?/p><p class="picsfds"><img src="http://ico.xdowns.com/attachment/android/images/1910/191009143646.png"></p><p class="shufads104" >这个词因语气的不同和情景的不同而词义不一</p><p class="shufads4">答:有一种癫痫病ï¼?俗称羊羔疯, 病情发作æ—?会发出羊叫的声音: 咩啊 咩咩碍â€?/p><p class="picsfds"><img src="http://spider.nosdn.127.net/02263191dc9086ba871c5d169dcd655e.jpeg"></p><p class="shufads0" >例子1ï¼?p class="shufads105" >你在忙工作,很烦,有人叫你干别的事情而你不想做,此时你说“咩啊”带有不耐烦的语气时,“咩啊”表现了你的不情æ„?/p><p class="shufads5">答:“咩”字要念出来,才能知道到底是什么意思ã€?1、疑é—?指有怀疑或不理解的问题ã€?2、假设:是一个汉语词汇,读音为jiǎ shè,指如果,凭空构想,科学家提出解释事象的主张而尚未证明的ã€?3、反é—?是借助疑问句来传递确定信息,以加强肯定或否定语气çš?/p><p class="picsfds"><img src="https://img3.tapimg.com/avatars/5438510b99d10e1d8dc26e0a2b66bf62.png?imageMogr2/auto-orient/strip/thumbnail/!300x300r/gravity/Center/crop/300x300/format/jpg/interlace/1/quality/80"></p><p class="shufads0" >例子2ï¼?p class="shufads106" >有人在欣赏一件属于你的“怪物品”,他问你“这是什么啊?”而你又没有看清楚,说“咩啊”时,这是带有疑问的语气,带有反问对方“什么东西让你不懂了”的意æ€?/p><p class="shufads6">答:你瞅å•?这应该是粤语的版æœ?咩是“什么”的意æ€?这三个字就是问对方在“看什么â€?这应该是粤语的版æœ?咩是“什么”的意æ€?这三个字就是问对方在“看什么â€?拼音:kàn shén me 意思:使视线接触人或物ï¼?观察,判断ã€?/p><p class="picsfds"><img src="https://bnpic.comic123.net/upload/vod/2019-09-30/15698251472.jpg"></p><p class="shufads0" >列子3ï¼?p class="shufads107" >类似于“怎样?”,表示你的不满。如,有人问这问那的,烦人,可以说:“咩啊?!唔得啊?”(怎样?!不行吗?ï¼?/p><p class="shufads7">答:《手望》表达了一对情侣,相互深爱着彼此,有一天,男生去世了,女生很伤心无时不刻不再想念着男生,而男生守在女生的身边,女生看不到男生,但是男生一直守护着女生,希望女生坚强ã€?歌曲:手æœ?歌手:张敬轩/王菀ä¹?填词:王菀ä¹?谱曲:王菀ä¹?/p><p class="picsfds"><img src="http://p.store.itangyuan.com/p/user/avatar/et6vEt-UE-/Eg6s4B-v4BASEBIvEgbSeTuIit5b5U2vJf.jpg"></p><p class="shufads0" >希望解释还是对的,各位最好少用例1哟`</p><p class="shufads11">展开全部粤语抄中,乜和咩在普通话的意思袭上都是表bai示疑问词,即du发话者表示疑问的zhi词,一般交流dao的环境下是可以通用的。但在一些句式的表达也有略微差别,具体如下:1.乜。一般是放在疑问句中的句首的位置,以此来强调疑问语气。如例句:乜你咁耐都唔番屋企å•?(中文意思:为什么你这么久都没回家?)这个例句中强调了提问者迫切想知道到底发生了什么ã€?.咩。通常不放在疑问句中的句首位置,如果实在要放,也只能用于句首只有缩略主语的短句中。如下列例句:咩意思啊?(中文意思:什么意思呢?)这个例句中的疑问语气相较于“乜”是弱一些的,但也能表示出疑问的语气ã€?.另外ï¼?quot;ä¹?quot;的使用会相对正式一些,而“咩”通常用于街坊邻里的日常八卦聊天等比较随和的情景。扩展资料:下面是两个字的普通用法,即都表示“什么?”的意æ€?.你做紧乜嘢?(意为:你在做什么?ï¼?.你做紧咩嘢?(意为:你在做什么?)参考资料来源:百度百科-粤语*展开全部1、字词的表面意思:62616964757a686964616fe58685e5aeb931333366303234在粤语中,“咩”和“乜”的意思都有“什么”的意思,一般表示疑问语气,也用于陈述语气。两个字只是读音不一样,根据日常生活中人们的读音习惯不同而读法不一样,或者用于不同语气的声调不一样。“做咩”也可以近似为“做乜嘢”的口语连读读音ã€?、字词的粤语用法举例:做咩、做乜嘢:表示疑问句:做什么?干什么?咩事、乜事:表示疑问句:什么事?咩啊:表示疑问句:为什么?咩都无、乜都无:表示回答陈述句:什么也没有。乜你咁嘎:表示疑问句:为什么你这样子?系咩:表示疑问句:是什么?另外系字重读时,“咩”字可以作为语气词,表示不确定疑问句:真的是这样吗?扩展资料:粤语拼音表:粤语中其他语气词以及解释、示例:å?nbsp;解析:此字一般不用于疑问句,什么的意思!举例:系吖!你讲得冇错。唔系吖嘛?!啩解析:表示半信半疑,相当于“吧”举例:唔系啩?!佢唔会迟到啩!?呀解析:表示惊讶或疑问的叹词。举例:你想点呀?啊解析:①惊叹、赞叹; ②疑问或反问ï¼?③祈使式 ④惊å?疑问å¼? ï¼?⑤允诺或醒悟。举例:(此音不作疑问è¯?啊!又系几好喎!咩啊?好似唔啱喎!你唔好噉做啊!噃解析:表示叮嘱,肯定,有时带有劝告意味。举例:你唔好不记得噃。咪饮咁多酒噃。我记得唔系噉噃!嘅解析:①语气词表疑问或反问,又表同意ï¼?②助词,有肯定的意思。举例:做乜冇人嚟嘅?佢噉做系应份嘅!我嘅书。答案系啱嘅!吓解析:①疑问ï¼?②相当于“一下”举例:吓?!冇理由唔啱㗎喎!畀你吓咗吓!吔解析:表示惊异或感叹。举例:哎吔!打得少啊你?吆解析:多用于不满的笑骂语气。举例:吆!正衰人!吆,咪鬼烦住晒啦!喇解析:①表示祈使的用法; ②表示告知。举例:一齐嚟喇!我食饭喇!嘞解析:一般的表示肯定把握或情况。举例:我写咗信嘞!我识做嘞!你知道就好嘞!哩解析:①相当于“啦”;②肯定的疑问。举例:系哩!你喺边度做嘢?我讲得冇错啊哩!都话咗系噉哩,我冇呃你!啰解析:①表示告知;②同“咯②”,粤语助词;③应答语气。举例:今日去咗行街啰!一齐去玩啰!系啰!冇啰!咯解析:①表示祈使;②邀请语气;③表示完成语气。举例:你信佢咪得咯!一齐去玩咯!都话系咯!咁夜咯,早啲返去喇!呣解析:①表示疑问;②表示肯定。举例:呣?好似唔系喎!呣!我知啦!嗱解析:表特指语气。举例:嗱,你话!嗱,畀你睇吓嘞!喎解析:①主观感觉;②转述语气。举例:系喎!唔啱喎!佢话系噉喎,你咪信佢咯!咋解析:气词,罢了的意思 举例:我唞咗一阵咋!我见过佢两次咋!啫解析:①气词,罢了的意思;②语气词,表示劝告或肯定否定,又有轻视语气。举例:十几斤重啫,我拎得起。唔好去啫,做乜一定要应承佢啫?唔系噉啫!参考资料:粤语-百度百科本回答被网友采纳*展开全部在粤语中, ä¹œå’Œå’©æ„32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333366303162思都是什ä¹? 是疑问词, 区别不是很大, 基本可以混用。唯一区别是乜字可以放在疑问句首表达提问句å¼? 而咩通常不能放句首成为问句。用æ³?1、乜1) 意æ€? 什么例:你做紧乜嘢?(意为:你在做什么?ï¼?) 意æ€? 为什ä¹?(可以放句é¦?例:乜你咁耐都唔番屋企å•? (意为:为什么你这么久都不回家?)2、咩1) æ„æ€? ä»€ä¹? (可与乜互换使ç”?例:你做紧咩嘢?(意为:你在做什么?ï¼?) 放句首的情况只有缩略主语的短句。例:咩意思啊? (意为:什么意思啊?)  æ‰©å±•èµ„料学习粤语发音的方法:1、首先,发音讲究循序渐进,我们可以先去了解粤语发音的规则,比如说系统的学习一些粤语声调表格和声母表,可能一时无法有效果,但良好的基础学习会让以后的学习过程如鱼得水ã€?、第二,可以通过看一些粤语电视剧、电影或者歌曲来学习,例如李克勤的《红日》,这首红日是大家都非常熟悉并且旋律很强一首歌,当你练习它的时候,可以很好的感受到它的旋律和吐字带给你的粤语感觉ã€?、第三,练习自己的嘴部肌肉,要想有良好的发音,必须得自己去说,比如平舌,翘舌等,当嘴部肌肉养成粤语发音习惯,那么,你离成功也就不久了。参考资æ–? 百度百科-粤语本回答被网友采纳*展开全部乜你咁噶。意bai思是 为什du么你会这样。咩你咁噶。没有zhi这种讲法。大多数情况都dao可以混用。内你做咩啊。你做什么啊。你做乜啊。你做什么啊。乜野都得。什么都行。咩野都得。什么都行。感觉乜会比较正式一点。咩容就随意一点。但一般都是用咩多一点吧。例如别人打电话给你。乜事?咩事?都是“什么事”的意思,两种回答。感觉回答乜事会稍微严肃一点。就一点点。追问乜和咩的读音不同吗?不都是 mie一å£? 吗?本回答被提问者采çº?www.shufadashi.com*ɼ*ï¿?/p><p><script type="text/javascript">s("content_end");</script><p>声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有ã€? </div> </div><div style="display:none"><a href="/b/538/by5385471.html">不一</a><a href="/b/538/by5385471.html">不一</a></div> <div class="modA copMedia"> <div class="thA"> <span class="mark">你可能还关注</span> </div> <div class="tbA"><script type="text/javascript">s("content_cnxh");</script> </div> </div> <div class="friends"> <div class="hd"><span class="bTit">热门推荐</span><i class="vLine"></i></div> <div class="links bd" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("content_rmss");</script> </div> </div> <div class="friends"><script type="text/javascript">s("content_allend");</script></div> </div> </div> <!-- aside begin --> <div id="aside" class="aside"><div class="box-1 box-a"> <div class="hd"><span>今日推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wwwyxx2r8x4-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> </div> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("youtop");</script> </div> <div class="switch-b box-2 box-a" id="switch-b-5"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">猜你喜欢</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div style="display: none;"><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/spxwpckswsakxss/spxwpckswsakxssxsjw.html">粤语中,乜和咩有什麼区别?怎麼ç”?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sxcdw/sxcdwcfck.html">粤语 即系咩啊 什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/scpfwwjccffcsfj/scpfwwjccffcsfjwaaj.html">一个粤语电影片段,两个人互相咩啊咩啊,然后另外...</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/saxppdfpjxassds/saxppdfpjxassdsjspp.html">望咩啊什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/dccjjcdxxskkas/dccjjcdxxskkasjfxd.html">“做咩啊,靓女”这句话是什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/dfdxdjjscpwacf/dfdxdjjscpwacfpwad.html">咩啊 咩咩å•?咩咩咩啊 到底是什么意思呀ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/skpjpfxxxpsfdwa/skpjpfxxxpsfdwafxww.html">是咩是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/ffjsaffafwapddk/ffjsaffafwapddkfxfc.html">“望咩啊”是什么意思?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sfsjk/sfsjkjsxp.html">手望(张敬轩同王菀之首歌)想表达咩啊?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fpdss/fpdssjjap.html">你咩啊什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjadk/" title="望咩啊死衰仔">望咩啊死衰仔</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjadx/" title="咩啊æ˜?>咩啊æ˜?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjadd/" title="咩啊jk">咩啊jk</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jwpk/jwpkdfpa/" title="做咩å•?>做咩å•?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfacj/jfacjfsdj/" title="咩啊广东è¯?>咩啊广东è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjada/" title="咩啊的外å¥?>咩啊的外å¥?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjadj/" title="咩啊格裙">咩啊格裙</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxaa/jkxaajckp/" title="咩啊 怎么è¯?>咩啊 怎么è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkdsc/jkdscjadc/" title="咩啊改名">咩啊改名</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/djdxc/djdxcwkaj/" title="咩啊表情åŒ?>咩啊表情åŒ?/a></li></div><div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("you2");</script> </div> </div> </div> </div> <div class="box-3 box-a"> <div class="hd"><span>精彩推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> <div class="bd"> <div class="hdpic"> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><img src="/syyc.jpg" width="310" height="100"> </a> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><span class="title-alpha">游戏知识åº?没有不懂的只有不问的</span></a> </div> <ul class="vlist"> <li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjt8yxtx4tw822/yjjt8yxtx4tw822yfwr.html" target="_blank">单位让员工签自愿放弃保险合法吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjjy82jwjr4yjw/yjjjy82jwjr4yjw24yf.html" target="_blank">公司不给缴纳保险!要求签订放弃保险承诺ä¹?合法吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj88rxfwjfjfx8j/yj88rxfwjfjfx8jy2x2.html" target="_blank">公司要求签订一份放弃交五险的声明,这样合法吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjyxw8ftt2wyr4r/yjyxw8ftt2wyr4rtjyj.html" target="_blank">广东工业大学计算机研究生怎么样?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y8x88tfyt8442r8/y8x88tfyt8442r8rt2t.html" target="_blank">电视剧《三生三世十里桃花》里,杨幂是否演出了你心中的白浅ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjw8yt8wxfrwwwt/yjw8yt8wxfrwwwtwtyt.html" target="_blank">杨幂的演技是比较有争议的,你觉得呢ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj4w28j2yyrf2y2/yj4w28j2yyrf2y2j2r8.html" target="_blank">公司诉讼的流程是怎样的?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj4ttjrftxj4fyw/yj4ttjrftxj4fywj2w4.html" target="_blank">经济纠纷起诉需要什么手续?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjwyyjytx2rj8ff/yjwyyjytx2rj8ffjf2j.html" target="_blank">健身,有氧运动和无氧运动怎么安排ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yyw8tftxjjjftwx/yyw8tftxjjjftwxjtxw.html" target="_blank">活面时,酵母能和纯碱一起溶水吗ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjjy2tj8tj4wyr2/yjjy2tj8tj4wyr2xxrw.html" target="_blank">隋文帝代周时,为什么鲜卑人当时没有强烈的反抗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj884jw4yryftf2/yj884jw4yryftf2jxrw.html" target="_blank">邻居小孩爱跟奶奶睡,不愿意跟妈妈睡,去哪都爱跟奶奶,对小孩有影响吗?</a></li></ul> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("you1");</script> </div> </div> </div> <div id="fixedRight" style="margin-top:15px;"> <!-- R4 begin --> <div class="switch-b box-4 box-a" id="switch-b-6"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">热门资讯</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <div class="list"> <ul><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180624/20180624A0KD8O00.html" target="_blank">杭州5岁童模成带货女王,孩子从小就当网红真的好吗?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171031/20171031A06FMI00.html" target="_blank">王者荣耀猴子的操作是不是很难,很需要手速吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181102/20181102A12DAO00.html" target="_blank">中国的坦克基本每10年一代,为何99式之后就没有新型坦克了?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170819/20170819A051G500.html" target="_blank">有一个酷酷的爷爷奶奶/外公外婆,是怎样一种体验?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180328/20180328A0UG8S00.html" target="_blank">为什么有1000万人在社交媒体上写自己住在安道尔ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171025/20171025A0EUPS00.html" target="_blank">王者荣耀中亚瑟最怕哪个英雄?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170911/20170911A05ADG00.html" target="_blank">迈克尔杰克逊后来的皮肤为什么会变得这么白?是整的吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180904/20180904A13ULY00.html" target="_blank">怎么评价诛仙这款游戏ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170811/20170811A07M2P00.html" target="_blank">《天龙八部》​为什么武林人士死也不供出“带头大哥”​是谁​?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181205/20181205A0F7GO00.html" target="_blank">该怎么辨别翡翠“色根”?</a></li> </ul> </div> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("youend");</script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style type="text/css"> .clearfix:after{content:'';display:block;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden;height:0;line-height:0;} .clearfix{zoom:1;} .g-footer, .g-footer a{ color:#696969;} .g-footer { font-size:12px; line-height:26px; text-align:left; margin:0 auto; background-color:#f2f2f2; border-top:1px solid #e6e6e6;} .g-footer .gft-wrap{ width:1000px; margin:0 auto; padding:20px 0 30px; } .g-footer .gft-links{ text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight, .g-footer .gft-copyRight a{ color:#919191;} .g-footer .gft-copyRight{margin-top:5px; text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight dt, .g-footer .gft-copyRight dd{ display:inline-block; vertical-align:top; text-align:left;} .g-footer .gft-copyRight dt,.g-footer .gft-copyRight dd{ *display:inline;} .g-footer .gft-copyRight dd{ padding-left:30px;} </style> <div id='footer' class="g-footer"> <div class="gft-wrap"> <div class='gft-links'> <a href="#" target="_blank">网站介绍</a> | <a href="#" target="_blank">隐私政策</a> | <a href="#" target="_blank">广告服务</a> | <a href="#" target="_blank">合作媒体</a> | <a href="#" target="_blank">投稿指南</a> | <a href="#" target="_blank">使用条款</a> | <a href="#" target="_blank">联系我们</a> | <a href="#" target="_blank">网站地图</a> <p>未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任ã€?/p> <p>网站备案号: 京ICPå¤?0044368å?2</p> <p>举报邮箱ï¼?13175919@qq.com TEL:18210233381</p><div style="display:none;"><script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_3551860'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D3551860%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?97d040b6b94fd6bd11bf97069872572e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div></div> </div> </body> </html>