ï»?!DOCTYPE html> 蟮介ç»?了解蟮的详细内容-书法大师知识åº?/title> <meta name="keywords" content="蟮介ç»?了解蟮的详细内容,èŸ?/> <meta name="description" content="蟮,基本信息总笔ç”?18五笔86:JUDK 五笔98:JUUK 仓颉:LITGR笔顺编号:251214431112431251 四角号码:58161 UniCode:CJK统一汉字U+87EE基本释义蟮  shànㄕㄢˋ〔蛐~〕见「蛐」。[1]详细释义——「蜿蟮ã€? wānshàn):蚯蚓的别å?又名「蛐蟮」[earthworm][1]古籍释义康熙字典《集韵》上演切,音善。䖤蟺,或作蟮。《玉篇》曲蟮也。[2]用法搭配相关组词蛐蟮、曲蟮、蟮蜎蠖濩。[3]相关成语蟮蜎蠖濩。英语翻译typeofearth"/> <meta http-equiv="mobile-agent" content="format=html5; url=http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform " /><meta name="referrer" content="never"> <link rel="alternate" type="application/vnd.wap.xhtml+xml" media="handheld" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.shufadashi.com/b/1717/z17177851.html" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/end2.css"> </head><script type="text/javascript" src="/d.js"></script> <body> <style type="text/css"> dl,dt,dd,ul,li{ margin:0; padding:0;} .clearfix{*zoom:1}.clearfix:after{content:"\20";clear:both;height:0;display:block;overflow:hidden;} .navibar .nb-arrow, .nb-login .nb-msgtip, .nb-menulist .nb-ml-arrow, .nb-menulist .nb-ml-ic, .navibar .nb-tit-icon, .nb-tit-message .nb-txt{background: url(/navbar.png) no-repeat;} .navibar{ margin:0 auto; text-align: left; position:relative; z-index:200; height: 28px; line-height: 28px; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#f8f8f8;color: #666;font-family:"微软雅黑";*font-family:"宋体";} .navibar-wap{ width:1000px; margin:0 auto;} .navibar-la{ float:left; display: inline;} .navibar-lb{ float:right; display: inline;} .navibar a{color: #666} .navibar a:hover{color: #f44} .navibar-sites{ padding-left: 8px;} .navibar-sites dt, .navibar-sites dd, .navibar-sites dd a{ display: inline; float:left; } .navibar-sites dd a{ width: 60px; height: 22px; line-height: 22px; border-left: 1px solid #ececec; margin-left: -1px; text-align: center; margin-top: 3px; } .navibar-sites .nb-first{border-left: none;} .navibar-sites .nb-cur{position: relative; height: 29px;background: #fff;margin:0 0 -1px 0;line-height: 28px;border: 1px solid #ececec; border-width:0 1px;} .navibar .nb-info, .navibar .nb-tit{ display:inline; float:left;} .navibar .nb-tit{ position: relative; line-height:14px;} .navibar .nb-menu, .navibar .nb-txt, .navibar .nb-arrow{ display: inline-block; vertical-align: middle;} .navibar .nb-menu{ position: relative; cursor: pointer;} .navibar .nb-menu:hover{ text-decoration:none;} .nb-login .nb-head{ position: relative; top:4px; height: 20px; width:20px; overflow: hidden; border-radius: 20px; font-size:0; margin-right: 5px;} .nb-login .nb-head img{ vertical-align: top;} html:root .nb-login .nb-head{ display: inline-block;top:1px; margin-right: 0; vertical-align: middle;} .nb-login .nb-msgtip{ display:none; position: absolute; width:6px; height:6px; overflow: hidden; color:#f00; left:18px; bottom: 2px; background-position: -5px -109px;} .nb-info-msg .nb-msgtip{ display:block; } .navibar .nb-txt{ padding:7px 0; height:14px; _overflow:hidden; vertical-align: middle;} .navibar .nb-arrow{ width: 5px;height: 3px; overflow: hidden; vertical-align: middle; background-position:-16px -20px; margin-left: 3px;} html:root .navibar .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(0deg); -ms-transform:rotate(0deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(0deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(0deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(0deg); /* Opera */} .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -8px;} html:root .navibar .nb-tit-hover .nb-arrow{ background-position:-16px -20px; transition:.25s; -moz-transition:.25s; /* Firefox 4 */ -webkit-transition:.25s; /* Safari å’?Chrome */ -o-transition:.25s; transform:rotate(180deg); -ms-transform:rotate(180deg); /* IE 9 */ -moz-transform:rotate(180deg); /* Firefox */ -webkit-transform:rotate(180deg); /* Safari å’?Chrome */ -o-transform:rotate(180deg); /* Opera */} .navibar .nb-menu{ position: relative; padding:0 8px;} .navibar .nb-menulist{ display: none; position: absolute; width: 124px; padding-top:8px; top:27px; left:50%; margin-left:-63px;z-index:10; background:url(about:blank); text-align:center;} .navibar .nb-tit-hover .nb-menulist{ display: block;} .navibar-la .nb-menulist{width: 88px;margin-left: -40px;} .navibar .nb-menulist-inner{ display:block; position:relative; border:1px solid #ececec;border-radius: 2px; background: #fff;padding: 2px 0; zoom:1;} .nb-menulist .nb-ml-arrow{ display: block;width: 12px; height: 7px;overflow: hidden;background-position:-9px -32px;position: absolute;top: -7px;left: 50%; margin-left:-6px;z-index: 10;} .nb-menuList-con .nb-ml-item{display:block; position:relative; height: 30px;line-height: 30px; padding:0 15px; overflow:hidden; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis;} .nb-ml-bbs{ color:#aaa;} .nb-ml-bbs dt{font-weight:bold; height: 30px;line-height: 30px; margin-bottom:-5px; padding:0 15px;} .nb-ml-bbs .nb-mlbs-sp{ border-top:1px dashed #ececec;} .nb-ml-bbs .nb-bbs-favb{ display:none;} .nb-menuList-con .nb-ml-ic{display: inline; float: left; width:21px; margin-right:6px;} .nb-ml-pc{ border-bottom: 1px dashed #ececec;} .nb-ml-pc .nb-ml-ic{height: 19px;background-position: -5px -122px;margin-top: 7px;} .nb-ml-qq .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -5px -154px;margin-top: 9px;} .nb-ml-weibo .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: 0 -183px;margin-top: 8px;} .nb-ml-personal .nb-ml-ic{height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-taobao .nb-ml-ic{height: 17px;background-position: -3px -213px;margin-top: 9px;} .nb-ml-logout .nb-ml-ic{height: 16px;background-position: -7px -84px;margin-top: 7px;} .navibar .nb-message-num{ position:absolute; background: #f44; color: #fff;border-radius: 2px;padding: 0 2px;line-height: 14px;height: 14px;} .navibar .nb-message-none{ display:none;} .nb-message-has .nb-message-num{ display: block;} .nb-menuList-con .nb-message-num{top:8px; right:15px;} .nb-ml-uc .nb-ml-ic{ height: 15px;background-position: -7px -64px;margin-top: 9px;} .nb-ml-msg .nb-ml-ic{ height: 12px;background-position: -5px -44px;margin-top: 9px;} .nb-tit-wap .nb-menu{ padding-left:24px;} .nb-tit-wap .nb-tit-icon{ position:absolute; top:7px; left:8px; width:9px; height:14px; overflow:hidden; background-position:0 -233px;} .nb-tit-wap .nb-menulist{ width:96px; margin-left:-48px;} .nb-tit-message .nb-menu{ padding-right:3px;} .nb-tit-message .nb-txt{height: 12px; width:16px;overflow:hidden; line-height:999em; background-position: -5px -44px; padding:0; margin:8px 0;} .nb-tit-message .nb-menu .nb-message-num{ position:relative; display:inline-block; top:-3px; left:-5px; padding:0 4px;} .nb-tit-message .nb-menulist{ width:132px;} </style> <div class="navibar clearfix" id="navibar"> <div class="navibar-wap clearfix"> <div class="navibar-la nb-tit Jnb-tit"> <a target="_blank" href="/shufa/" class="nb-menu"> <span class="nb-txt">进入在线书法字首é¡?/span> <i class="nb-arrow"></i> </a> </div> <div class="navibar-lb navL"> <ul class="nb-info meg"> <li class="nb-tit" id="ajaxLogon"> <div id="Jlogin-tit" class="nb-tit Jnb-tit"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">登录</span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-loginway"> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-pc" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>通行证登å½?/a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-qq" rel="nofollow"> <i class="nb-ml-ic"></i>QQ登录</a> <a target="_self" href="/login.asp" class="nb-ml-item nb-ml-weibo" rel="nofollow"><i class="nb-ml-ic"></i>微博登录</a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> <div class="nb-tit"> <a href="/reg.asp" class="nb-menu" target="_blank" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">注册</span> </a> </div> </li> <li class="nb-tit Jnb-tit" id="Jnb-tit-bbs"> <a target="_blank" href="/bbs/" class="nb-menu" rel="nofollow"> <span class="nb-txt">进入论坛</span> <i class="nb-arrow"></i></a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner nb-ml-bbs"> <div class="nb-menuList-con"> <dl> <dt>最近访é—?/dt> <dd id="Jnb-bbs-visit"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> <dd id="Jnb-bbs-goindex"><a href="/bbs/" target="_blank" class="nb-ml-item nb-mlbs-sp" rel="nofollow">去论坛首é¡?></a></dd> </dl> <dl id="Jnb-bbs-favb" class="nb-bbs-favb"> <dt class="nb-mlbs-sp">收藏的论å?/dt> <dd id="Jnb-bbs-favl"> <span class="nb-ml-item">加载ä¸?/span> </dd> </dl> </div><em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </li> </ul> </div> <a href="/shufa/" target="_blank" style="float: right;margin-right: 10px;color: #ff3d3d;">想不想自己写书法字?这里è¿?/a> </div> </div> <script type="text/template" id="JloginOnHtml"> <div id="Jnb-tit-user" class="nb-tit nb-login Jnb-tit"> <a href="#" target="_blank" class="nb-menu" id="Jnb-nick"> <i class="nb-head"><img id="JuserHeadPic" width="20" height="20" alt="" src="" /></i> <em id="Jnb_msgtip" class="nb-msgtip" title="您有新消息!"></em> <span class="nb-txt" id="JuserName"></span> <i class="nb-arrow"></i> </a> <div class="nb-menulist"> <div class="nb-menulist-inner"> <div class="nb-menuList-con nb-ml-user"> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-uc"> <i class="nb-ml-ic"></i> 个人中心 </a> <a href="#" target="_blank" class="nb-ml-item nb-ml-msg "> <i class="nb-ml-ic"></i> 消息 <span class="nb-message-none" id="Jnb-msgNum">0</span> </a> <a href="javascript:;" target="_self" onclick="ajaxLogin.exitLogin();return false" class="nb-ml-item nb-ml-logout "> <i class="nb-ml-ic"></i> 退å‡? </a> </div> <em class="nb-ml-arrow"></em> </div> </div> </div> </script> <div class="layout clearfix"> <div class="nhead clearfix"> <i class="logo"> <a href="/" target="_blank" class="logoB" title="书法大师知识库频é?></a> </i> <div class="tmenu" style="width:800px;"> <ul> <li style="width:60px;" class="on"><a href="/" target="_blank" class="m1">推荐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/">娱乐</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwjj4tjjft4-1/">美食</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjj2ytt4rfy2t8-1/">体育</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wjtf8r4fyrf-1/">数码</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft84jjrrrtft28fwx-1/">宠物</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrf8r4y2r28w-1/">家居</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt248w2xfxj-1/">健康</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/">游戏</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wt8t2wr2wfx-1/">动漫</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8w8yjf4jt2r2-1/">汽车</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wj8wwtw4222r8f-1/">科技</a></li> <li style="width:60px;"><a href="/kp-y2ft4wjwrrfy4y4j42y-1/">育儿</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 页面主体 begin --> <div class="layout clearfix"> <div class="container"> <!-- main begin --> <div class="main"> <!-- 面包å±?begin --> <div class="crumb"> <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">首页</a> > <a href="http://www.shufadashi.com/" target="_blank">知识åº?/a> > <span class="active">正文</span> </div> <!-- 面包å±?end --> <div class="section"> <!-- 文章 begin --> <div class="article"> <h1>蟮介ç»?了解蟮的详细内容<script type="text/javascript">s("content_title");</script></h1> <div class="article-info"> <span class="article-info-source">来源:本网整ç?/span> <span class="article-info-editor">责任编辑:钱小虎</span> </div> <div class="vLine"></div> <div class="article-content"><p><script type="text/javascript">s("content_top");</script><p><p class="shufads1">展开全部“錡â€?261这个字读qí4102,“錡”是锜的繁体字锜 ï¼ˆéŒ¡ï¼?nbsp;qí æ„æ€ï¼šå¤ä»£1653一种三足的釜ã€?;古代一种凿木工具。在汉代的炊具系列中,釜是一种基本的形态。单独使用而不与甑配套的釜一般均是做成敞口、短颈、深腹、圜底的样子,无论是陶是铜。釜之有耳者即是鍪,亦为汉代常见的器形。而鍪之有柄者较少,其形制颇类釜之带柄而叫å?quot;éŒ?quot;的另一类炊具。因此,这件介于釜与锜之间的带柄鍪,可作为汉代炊具的中介形态。常见组词:  兰锜 [ lán qí ] 、崎é”?nbsp;[ qí qí ]、木é”?nbsp;[ mù qí ]*展开全部錡偏旁:钅拼音:[qí]释义ï¼?.古代一种三足的釜ã€?. 古代一种凿木工具。本回答被网友采纳www.shufadashi.com*�É?ï¿?/p><p class="shufads0"><h2>基本信息</h2><p class="shufads103" >总笔ç”?18</p><p class="shufads3">答:我觉得这个名字挺好听的,作为女孩名是可以的,就是可能难写了一ç‚?/p><p class="shufads104" >五笔86:JUDK 五笔98:JUUK 仓颉:LITGR</p><p class="shufads4">答:é”?(锜ï¼?qí (1) ㄑㄧˊ (2) 古代一种三足的釜ã€?(3) 古代一种凿木工具ã€?(4) 姓氏。据《左传》所è½?商汤后裔,在殷商中期以å?形成了陶氏、施氏、繁氏、锜氏、樊氏、饥氏、终葵氏等七大族,称为殷民七族。作为姓氏时念yǐ ã€?(5) 郑码:PGAJ,Uï¼?</p><p class="shufads105" >笔顺编号:251214431112431251 四角号码:58161 UniCode:CJK 统一汉字 U+87EE<h2>基本释义</h2></p><p class="shufads5">答:玉林市兴锜广告装饰有限公司是2018-09-30在广西壮族自治区玉林市玉州区注册成立的有限责任公å?自然人独èµ?,注册地址位于玉林市玉州区教育中路556号ã€?玉林市兴锜广告装饰有限公司的统一社会信用代码/注册号是91450900MA5NEJMY3A,企业法人晏ç‡?/p><p class="shufads106" >蟮  shàn ㄕㄢˋ<ul class="bklist ordered_list"><li></p><p class="shufads6">答:錡是一种兵器呀,锜是錡的简化字,出自《诗ç»?豳风.破斧》,是希望女生英姿飒爽有强健的体质吧,不过女孩子名字里有这个字的话注意不要冲动,要学会温柔ã€?/p><p class="shufads107" >〔蛐~〕见「蛐」ã€?sup class="refer" data-index="1" name="hdend_1" title="">[1]</sup></li></ul><h2>详细释义</h2><ul class="bklist ordered_list"><li></p><p class="shufads7">答:电脑护目é•?computer goggles</p><p class="shufads0" >——「蜿蟮ã€? wānshàn):蚯蚓的别å?又名「蛐蟮」[earthworm]<sup class="refer" data-index="1" name="hdend_1" title="">[1]</sup></li></ul><h2>古籍释义</h2><p class="shufads0" ><strong>康熙字典</strong><p class="shufads0" >《集韵》上演切,音善。䖤蟺,或作蟮。《玉篇》曲蟮也ã€?<sup class="refer" data-index="2" name="hdend_2" title="">[2]</sup><h2>用法搭配</h2><p class="shufads0" ><strong>相关组词</strong><p class="shufads0" >蛐蟮、曲蟮、蟮蜎蠖濩ã€?sup class="refer" data-index="3" name="hdend_3" title="">[3]</sup><p class="shufads0" ><strong>相关成语</strong><p class="shufads0" >蟮蜎蠖濩ã€?h2>英语翻译</h2><p class="shufads0" >type of earthworm <sup class="refer" data-index="4" name="hdend_4" title="">[4]</sup><h3 class="h3title">参考资æ–?/strong><ul class="reference hasMore"><li>[1] </strong><label><tt-link target_url="http://www.guoxuedashi.com/zidian/_87EE.html" class="refer-item outlink" no_ua="1" send_etlog="baike_page_click" triggerparam="{"click_pos":15,"link_url":"http://www.guoxuedashi.com/zidian/_87EE.html"}" site="国学大师" publish_date="" ref_date="2020-09-02" type="1" title="蟮详细解释_汉字「蟮」读什么_èŸ?的详细解é‡?- 国学大师">蟮详细解释_汉字「蟮」读什么_èŸ?的详细解é‡?- 国学大师</strong>・国学大å¸?/strong></strong>[引用日期ï¼?020-09-02]</strong></tt-link></label></li><li>[2] </strong><label><tt-link target_url="https://www.zdic.net/hans/%E8%9F%AE" class="refer-item outlink" no_ua="1" send_etlog="baike_page_click" triggerparam="{"click_pos":15,"link_url":"https://www.zdic.net/hans/%E8%9F%AE"}" site="汉典" publish_date="" ref_date="2020-09-02" type="1" title="蟮的解释|蟮的意思|汉典“蟮”字的基本解é‡?>蟮的解释|蟮的意思|汉典“蟮”字的基本解é‡?/strong>・汉å…?/strong></strong>[引用日期ï¼?020-09-02]</strong></tt-link></label></li><li>[3] </strong><label><tt-link target_url="https://hanyu.afanti100.com/hanyu/dict/profile/7585be8841f10edf30c39916129a48d3" class="refer-item outlink" no_ua="1" send_etlog="baike_page_click" triggerparam="{"click_pos":15,"link_url":"https://hanyu.afanti100.com/hanyu/dict/profile/7585be8841f10edf30c39916129a48d3"}" site="阿凡é¢? publish_date="" ref_date="2020-09-02" type="1" title="阿凡é¢?汉语">阿凡é¢?汉语</strong>・阿凡题</strong></strong>[引用日期ï¼?020-09-02]</strong></tt-link></label></li><li>[4] </strong><label><tt-link target_url="http://www.ccamc.co/cjkv.php?cjkv=%E8%9F%AE" class="refer-item outlink" no_ua="1" send_etlog="baike_page_click" triggerparam="{"click_pos":15,"link_url":"http://www.ccamc.co/cjkv.php?cjkv=%E8%9F%AE"}" site="古今文字集成" publish_date="" ref_date="2020-09-02" type="1" title="èŸ?>èŸ?/strong>・古今文字集æˆ?/strong></strong>[引用日期ï¼?020-09-02]</strong></tt-link></label></li></ul></p><p class="shufads11">展开全部【錡】读音为2113qí ,【錡】是【锜】的ç¹?261体字写法,在æ„?102思上没有区别,都是表ç¤?653古代一种三足的釜或者古代一种凿木工具。在写法方面,二字略有不同。区别如下:1、笔画数不同。【錡】总笔画数æ˜?6,【锜】总笔画数13ã€?、笔顺编号不同。【锜】笔顺编号是3111513412512,【錡ã€?411243113412512。扩展资料:【锜】康熙字典古籍解é‡?、古代一种三足的釜。《广韵》渠绮切《集韵》《韵会》《正韵》巨绮切,音技。釜也。《诗·召南》维錡及釜。《注》有足曰錡,无足曰釜。《释文》錡,其绮反。三足釜也。《左传·隐三年》筐筥錡釜之器。《扬子·方言》鍑,江淮楚之闲谓之錡。上述提到的【锜】都是指三足的釜ã€?、姓氏。《左传·定四年》殷民七族,有錡氏。释义:殷民七族人中,有姓锜的ã€?、用于人名。《孟子》北宫錡。《左传·宣十四年》晋魏錡ã€?、又《定十一年》公为与其嬖僮汪錡乗。《释文》錡,鱼绮反。参考资料来源:百度百科-锜参考资料来源:百度百科-éŒ?展开全部錡字读音为:2113qí ,錡字是锜字的繁体字写法ï¼?261这两个字意思没有区别,只是写法不同4102ã€?653拼音:qí  éƒ¨é¦–ï¼šé’…ç¬”ç”»ï¼?3五笔:QDSK郑码:PGAJ笔顺编号ï¼?111513412512笔顺:撇、横、横、横、竖提、横、撇、点、横、竖、横折、横、竖钩释义:1.古代的烹煮器皿,底下有三足ã€?.古代一种凿子。扩展资料汉字演变:相关组词:一、兰é”?[ lán qí ]兵器架。兰,通“阑”。二、崎锜[ qí qí ]1.不安ã€?.引申为曲解附会。三、木é”?[ mù qí ]木制的兵器架。四、甗锜[ yǎn qí ]形容山岩欹斜有如倾侧的甗。本回答被网友采çº?展开全部“錡2113”这个字读qí,“錡”是锜的5261繁体字锜 ï¼ˆéŒ¡ï¼?nbsp;qí æ„æ€ï¼šå¤ä»£ä¸€4102种三足的釜ã€?;古代一种凿æœ?653工具。在汉代的炊具系列中,釜是一种基本的形态。单独使用而不与甑配套的釜一般均是做成敞口、短颈、深腹、圜底的样子,无论是陶是铜。釜之有耳者即是鍪,亦为汉代常见的器形。而鍪之有柄者较少,其形制颇类釜之带柄而叫å?quot;éŒ?quot;的另一类炊具。因此,这件介于釜与锜之间的带柄鍪,可作为汉代炊具的中介形态。常见组词:  兰锜 [ lán qí ] 、崎é”?nbsp;[ qí qí ]、木é”?nbsp;[ mù qí ]本回答被网友采纳*展开全部錡拼音:qí,笔划ï¼?6部首:釒锜拼音:qí,笔划ï¼?3部首:钅锜的繁体字是錡。基本解释:古代一种三足的釜。古代一种凿木工具ã€?展开全部●锜(錡)qíㄑㄧˊ1.古代一种三足的釜ã€?.古代一种凿木工具。他们只是简体跟繁体的关系都是一个字,你写的前者为繁体后者为简体ã€?www.shufadashi.com*ɼ*ï¿?/p><p><script type="text/javascript">s("content_end");</script><p>声明:本网内容旨在传播知识仅供参考,不代表本网赞同其观点,文字及图片版权归原网站所有ã€? </div> </div><div style="display:none"><a href="/b/1717/x17177983.html">è›?/a><a href="/b/1717/z17177851.html">èŸ?/a><a href="/b/1395/zx13959555.html">蛐蟮</a><a href="/b/306/bsbh3067307.html">笔顺编号</a><a href="/b/1287/ibls12877681.html">蟮蜎蠖濩</a></div> <div class="modA copMedia"> <div class="thA"> <span class="mark">你可能还关注</span> </div> <div class="tbA"><script type="text/javascript">s("content_cnxh");</script> </div> </div> <div class="friends"> <div class="hd"><span class="bTit">热门推荐</span><i class="vLine"></i></div> <div class="links bd" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("content_rmss");</script> </div> </div> <div class="friends"><script type="text/javascript">s("content_allend");</script></div> </div> </div> <!-- aside begin --> <div id="aside" class="aside"><div class="box-1 box-a"> <div class="hd"><span>今日推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wwwyxx2r8x4-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> </div> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("youtop");</script> </div> <div class="switch-b box-2 box-a" id="switch-b-5"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">猜你喜欢</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div style="display: none;"><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/adfdcaspssjsxk/adfdcaspssjsxksccd.html">“錡”这个字怎么读?和“锜”有什么区别?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/skcaafdacwpfckd/skcaafdacwpfckdfxap.html">“錡”这个字怎么读,和“锜”怎么区别</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/adxfaakkxcdwjx/adxfaakkxcdwjxpjad.html">锜字怎么å¿?是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/skjkjafdpjfccfd/skjkjafdpjfccfdcaww.html">é”?nbsp;这个字的拼音什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/swpspdcsackxpsc/swpspdcsackxpsckkcp.html">朱韵锜这个女孩名字好吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/xkswaxsjxffcxx/xkswaxsjxffcxxjfwf.html">é”?这个字的拼音什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/fjskpcjsksfxks/fjskpcjsksfxksjjad.html">玉林市兴锜广告装饰有限公司怎么样?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/sxpckcpdsdsafd/sxpckcpdsdsafdcapd.html">锜的中文意思是什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/kwjcsaacxjdjwp/kwjcsaacxjdjwppppd.html">林勇锜这个名字含义怎么样?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaob/skpjfcpsccscjad/skpjfcpsccscjadcxww.html">锜怎么读音是什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/wsjs/wsjscpcw/" title="蛐蟮">蛐蟮</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcad/" title="蟮胶和花èƒ?>蟮胶和花èƒ?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcaa/" title="嫩膜蟮始蟮终">嫩膜蟮始蟮终</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcaj/" title="蛐蟮神兽图片">蛐蟮神兽图片</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcac/" title="海蟮的种ç±?>海蟮的种ç±?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/ckaj/ckajkpsw/" title="蛐蟮图片">蛐蟮图片</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcaw/" title="蟮蜷怎么è¯?>蟮蜷怎么è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcjp/" title="软兜蟮丝">软兜蟮丝</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcjs/" title="华蟮素胶å›?>华蟮素胶å›?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jkxff/jkxffkcjf/" title="蝗蟮养殖技æœ?>蝗蟮养殖技æœ?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkdd/" title="锜字在男孩名字中的意æ€?>锜字在男孩名字中的意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/xajaa/xajaacswc/" title="锜的寓意是什ä¹?>锜的寓意是什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkda/" title="锜字">锜字</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/acsas/acsaspcak/" title="锜釜">锜釜</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkdc/" title="锜字的演变过程图ç‰?>锜字的演变过程图ç‰?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/ssfxp/ssfxpxjxj/" title="锜字的意æ€?>锜字的意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkap/" title="锜字取名字有什么寓æ„?>锜字取名字有什么寓æ„?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/swck/swcksjfp/" title="五行属金的字">五行属金的字</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/xkwx/xkwxccas/" title="锜怎么è¯?>锜怎么è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkas/" title="鍂这个字怎么è¯?>鍂这个字怎么è¯?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/ssswa/ssswaadpd/" title="锜字五行属什ä¹?>锜字五行属什ä¹?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkaf/" title="锜字的笔é¡?>锜字的笔é¡?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkax/" title="锜字寓意是什么意æ€?>锜字寓意是什么意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkad/" title="锜这个字怎么å¿?>锜这个字怎么å¿?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/waa/waacxkd/" title="的繁体字怎么å†?>的繁体字怎么å†?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkaa/" title="锜组词有哪些和的拼音">锜组词有哪些和的拼音</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/jfkwc/jfkwcpkaj/" title="诗锜的意æ€?>诗锜的意æ€?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a target="_blank" href="/zhidaok/sass/sassdxfa/" title="星期">星期</a></li></div><div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("you2");</script> </div> </div> </div> </div> <div class="box-3 box-a"> <div class="hd"><span>精彩推荐</span> <a href="/kp-y2ft4wj8wy8xrfjtj4t-1/" target="_blank" class="more">更多<i class="icon"></i></a> </div> <div class="bd"> <div class="hdpic"> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><img src="/syyc.jpg" width="310" height="100"> </a> <a href="/kp-y2ft4wj8wwr2jwwfr42-1/" target="_blank"><span class="title-alpha">游戏知识åº?没有不懂的只有不问的</span></a> </div> <ul class="vlist"> <li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y82rytryrfy4j44/y82rytryrfy4j44rf42.html" target="_blank">刚装修完工的房子,要放多久才可以安全入住?该怎么散味ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y88fy28xxwwt4tx/y88fy28xxwwt4tx2yr8.html" target="_blank">大家觉得一直打工怎么样?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjj4yyf4w224r28/yjj4yyf4w224r28twyy.html" target="_blank">电脑显示的字体是英文怎样设置ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yyjww8y4trj2ywf/yyjww8y4trj2ywf22y4.html" target="_blank">有人说山西是一个美丽而又神奇的地方,你怎么看?你对山西的印象如何?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/ytftxfwy2y4fjtj/ytftxfwy2y4fjtjrry2.html" target="_blank">请问广州市外地人租用店铺拆迁有没有补偿?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj84jy4fjy4xwwy/yj84jy4fjy4xwwy8rf2.html" target="_blank">关于广州城中村外地人无证建房的补偿例子,有没有啊ï¼?/a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj2888tffwrf8xx/yj2888tffwrf8xxyt2x.html" target="_blank">广州有城中村?环境怎么样?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj4ryyyr4ft4xy8/yj4ryyyr4ft4xy884t2.html" target="_blank">网站建站流程是怎么样的?自己如何低成本建网站?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yj42wrr82x24tjf/yj42wrr82x24tjfjjj4.html" target="_blank">网站建站流程是怎么样的?自己如何低成本建网站?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/y844x2tf28xfw4y/y844x2tf28xfw4yjjwr.html" target="_blank">如何看待男班主任对学生示爱行为?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yjw2w48xw842yfy/yjw2w48xw842yfyf42f.html" target="_blank">大学师生恋:老师,我可以爱你吗?</a></li><li style="overflow:hidden;width:310px;"><i class="icon v"></i><a href="/z/yyjwr2xttxxf822/yyjwr2xttxxf8224fxy.html" target="_blank">被男老师表白怎么办?</a></li></ul> <div class="bd"> <script type="text/javascript">s("you1");</script> </div> </div> </div> <div id="fixedRight" style="margin-top:15px;"> <!-- R4 begin --> <div class="switch-b box-4 box-a" id="switch-b-6"> <div class="hd switch-b-tab"><span class="tab current" data-left="0">热门资讯</span> </div> <div class="switch-b-con"> <div class="tabContent"> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <div class="list"> <ul><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180624/20180624A0KD8O00.html" target="_blank">杭州5岁童模成带货女王,孩子从小就当网红真的好吗?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171031/20171031A06FMI00.html" target="_blank">王者荣耀猴子的操作是不是很难,很需要手速吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181102/20181102A12DAO00.html" target="_blank">中国的坦克基本每10年一代,为何99式之后就没有新型坦克了?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170819/20170819A051G500.html" target="_blank">有一个酷酷的爷爷奶奶/外公外婆,是怎样一种体验?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180328/20180328A0UG8S00.html" target="_blank">为什么有1000万人在社交媒体上写自己住在安道尔ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20171025/20171025A0EUPS00.html" target="_blank">王者荣耀中亚瑟最怕哪个英雄?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170911/20170911A05ADG00.html" target="_blank">迈克尔杰克逊后来的皮肤为什么会变得这么白?是整的吗ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20180904/20180904A13ULY00.html" target="_blank">怎么评价诛仙这款游戏ï¼?/a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20170811/20170811A07M2P00.html" target="_blank">《天龙八部》​为什么武林人士死也不供出“带头大哥”​是谁​?</a></li><li class="list-item"><i class="circle"></i><a href="/x/20181205/20181205A0F7GO00.html" target="_blank">该怎么辨别翡翠“色根”?</a></li> </ul> </div> <div class="switch-b-box" style="display: block;"> <script type="text/javascript">s("youend");</script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style type="text/css"> .clearfix:after{content:'';display:block;clear:both;visibility:hidden;overflow:hidden;height:0;line-height:0;} .clearfix{zoom:1;} .g-footer, .g-footer a{ color:#696969;} .g-footer { font-size:12px; line-height:26px; text-align:left; margin:0 auto; background-color:#f2f2f2; border-top:1px solid #e6e6e6;} .g-footer .gft-wrap{ width:1000px; margin:0 auto; padding:20px 0 30px; } .g-footer .gft-links{ text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight, .g-footer .gft-copyRight a{ color:#919191;} .g-footer .gft-copyRight{margin-top:5px; text-align:center;} .g-footer .gft-copyRight dt, .g-footer .gft-copyRight dd{ display:inline-block; vertical-align:top; text-align:left;} .g-footer .gft-copyRight dt,.g-footer .gft-copyRight dd{ *display:inline;} .g-footer .gft-copyRight dd{ padding-left:30px;} </style> <div id='footer' class="g-footer"> <div class="gft-wrap"> <div class='gft-links'> <a href="#" target="_blank">网站介绍</a> | <a href="#" target="_blank">隐私政策</a> | <a href="#" target="_blank">广告服务</a> | <a href="#" target="_blank">合作媒体</a> | <a href="#" target="_blank">投稿指南</a> | <a href="#" target="_blank">使用条款</a> | <a href="#" target="_blank">联系我们</a> | <a href="#" target="_blank">网站地图</a> <p>未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任ã€?/p> <p>网站备案号: 京ICPå¤?0044368å?2</p> <p>举报邮箱ï¼?13175919@qq.com TEL:18210233381</p><div style="display:none;"><script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?61da6a2e79809782fa526a2a804d7469"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_3551860'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D3551860%26show%3Dpic1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?97d040b6b94fd6bd11bf97069872572e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div> </div></div> </div> </body> </html>